TPHCM nghiên cứu quy trình người dân tham gia, quyết định vấn đề quan trọng của thành phố

Để đáp ứng yêu cầu trong thực hiện chính quyền đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị, cần sớm nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố.

Ngày 17-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

img-5cb38be63a0ab2f5183138e8b85f2b87-v-3967.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, qua 10 năm triển khai thực hiện 2 Quyết định 217 và 218 trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào chiều sâu, cụ thể và chặt chẽ hơn.

Công tác phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn. Các đề xuất, kiến nghị sau giám sát cụ thể, rõ ràng, được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, kịp thời phản hồi, giải quyết.

img-7218ac436e57b7ba0390ee9948f44bcd-v-8813.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 Quyết định 217 và 218. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng thông tin, Thường trực Thành ủy TPHCM sẽ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các cơ chế về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc này nhằm để cán bộ, đơn vị, tổ chức đề ra các biện pháp, phương hướng khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập, xử lý dứt điểm, tránh để các tồn đọng liên quan đến thực hiện 2 quyết định trên.

Cấp ủy chú trọng việc nâng chất lượng, hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát; thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí cũng lưu ý đến việc tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp trên tất cả các lĩnh vực; phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

img-5ea752d6d15f42d20867ce055f7dd2df-v-4596.jpg
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đáp ứng yêu cầu trong thực hiện chính quyền đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị, Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND TPHCM sớm nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình nhằm phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố.

Cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân đối với các chủ trương, chính sách trước khi ban hành. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; thực hiện đúng các nội dung cam kết nội dung đối thoại, chất vấn.

img-af7bcae2215451c713a4e96ab0defb60-v-8982.jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Trong thực hiện chính quyền đô thị phải đảm bảo vai trò giám sát, vai trò làm chủ của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh và lưu ý đến việc nghiên cứu đề xuất chính quyền TPHCM ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành lập và phát huy hội đồng tư vấn, ban tư vấn, phát huy đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhân sĩ, doanh nhân, người có kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo trong việc tham gia tư vấn giám sát, phản biện xã hội…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định tặng Bằng khen cho 114 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Tin cùng chuyên mục