TPHCM: Nhiều chỉ tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường chưa đạt

(SGGP). Ngày 8-4, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch triển khai chương trình này giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, giai đoạn 2011 - 2015 có 6 mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm cần đạt, cụ thể: 80% đến 90% cơ sở sản xuất dịch vụ, thương mại trên địa bàn có hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn Việt Nam; 100% khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 90% khu đô thị mới và 50% khu đô thị hiện hữu có hệ thống xử lý nước thải tập trung; giảm thiểu được 80% ô nhiễm nguồn nước kênh rạch khu vực nội thành và 60% nguồn nước ô nhiễm khu vực ngoại thành; lần lượt giảm được 70% và 50% ô nhiễm không khí, tiếng ồn do sản xuất và giao thông; 100% người dân được tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Đối với lĩnh vực quản lý chất thải rắn, phấn đấu 40% lượng chất thải rắn được tái chế thành phân compost; 10% đốt phát điện.

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 2 mục tiêu là tuyên truyền 100% cộng đồng về thông tin môi trường và 15/15 khu chế xuất, khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Những mục tiêu về quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm chất lượng nguồn nước kênh rạch nội, ngoại thành chỉ đạt 50%. Còn lại những chỉ tiêu khác đều không hoàn thành mục tiêu đặt ra. Ông Trần Nguyên Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đảm bảo 100% nước thải công nghiệp và nước thải y tế; 55% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được 90% nguồn khí thải công nghiệp thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường; giảm 90% mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt và 70% mức độ ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông so với mức năm 2011. Tiếp tục kiểm tra, giám sát, duy trì 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động, có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra, giám sát; đảm bảo 100% tổng lượng chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng đạt quy chuẩn môi trường.

ÁI VÂN

Các tin, bài viết khác