TPHCM sắp xếp các trạm thu phí

(SGGPO).- UBND TPHCM chấp thuận chủ trương phương án sắp xếp các trạm thu phí hoàn vốn xây dựng các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải lập danh mục đầu tư các dự án, công trình giao thông trên địa bàn TP đến năm 2025 theo hình thức đầu tư xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT) thu phí hoàn vốn.

Ngoài ra, xem xét phương án thu hồi, chuyển nhượng toàn bộ quyền thu phí tại trạm thu trên đại lộ Nguyễn Văn Linh cho doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư công trình nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và các công trình trọng điểm khác trên tuyến.

UBND TPHCM chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp, đề xuất điều chỉnh các cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các công trình trọng điểm, cấp bách; tăng cường quản lý chất lượng các công trình và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra dự án có chất lượng kém.

Quốc Hùng

Các tin, bài viết khác