Tránh “giơ cao đánh khẽ”

(SGGP).– Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương tổ chức xử lý triệt để doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo đó, Bộ Tài nguyên - Môi trường chịu trách nhiệm hoàn thiện cơ chế chính sách về việc tăng cường khả năng thực thi xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm môi trường, chấm dứt khả năng tái vi phạm môi trường ở doanh nghiệp. Bộ Tài chính hoàn thiện việc xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là doanh nghiệp thuộc khu vực công ích khắc phục ô nhiễm môi trường, cải tạo hoạt động sản xuất.

Về phía Bộ Kế hoạch - Đầu tư cần sớm hoàn thiện việc quản lý cấp phép đầu tư cho các khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng ưu tiên dự án thân thiện môi trường. Đồng thời, tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu này. Riêng chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hoạt động thanh - kiểm tra và xử phạt những doanh nghiệp cố tình vi phạm môi trường, tránh tình trạng “giơ cao đánh khẽ” và kết quả là số lượng doanh nghiệp vi phạm môi trường ngày càng tăng.

M. X.

Các tin, bài viết khác