Trao giải cuộc thi Clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố” lần thứ nhất

Chiều 1-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao giải cuộc thi Clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố” lần thứ nhất - năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.
Các đơn vị đoạt giải Clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố” lần thứ nhất - năm 2022
Các đơn vị đoạt giải Clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố” lần thứ nhất - năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10-10-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát động cuộc thi Clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân thành phố”, góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người thành phố năm 2022.

Cuộc thi là hình thức mới lần đầu tiên được tổ chức, có nội dung gắn với cuộc sống thường ngày, như: tuyên truyền, định hướng, giáo dục đạo đức, nhân cách và các chuẩn mực văn hóa, giúp công dân thành phố nhận thức đúng, có hành vi đẹp, thực hiện văn hóa ứng xử lành mạnh, bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị… Sau hơn 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 109 clip dự thi. Có 12 tác phẩm được chọn trao giải, trong đó giải nhất thuộc về đơn vị Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành đoàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục