Trước 25-8 các địa phương phải báo cáo về quản lý quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh và TP trực thuộc trung ương; các Sở Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội và TPHCM yêu cầu báo cáo về tình hình thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng tại địa phương cũng như các vướng mắc trong việc thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng và đề xuất các hướng giải quyết, hạn cuối là ngày 25-8-2007.

Việc làm này nhằm thực hiện Chỉ thị số 14/2007/CT-TTg ngày 13-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị.

A.P.

Các tin, bài viết khác