Trước khi triển khai các đề án giao thông: Khảo sát tác động xã hội

(SGGP).- Bộ GTVT và Viện Khoa học xã hội Việt Nam (KHXH VN) vừa ký kết thỏa thuận phục vụ phát triển giao thông vận tải 2012-2015 với mục tiêu tạo sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội với các chương trình, đề án của Bộ GTVT.

Theo Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, trong thời gian qua, có nhiều chủ trương, đề án liên quan đến ngành GTVT đã được đưa ra, ví dụ như đề án đổi giờ học, giờ làm tại Hà Nội hay như Nghị định 71, mặc dù đúng nhưng khi mới triển khai thường gặp sự phản ứng mạnh từ dư luận xã hội, đó là do công tác nghiên cứu, chuẩn bị triển khai chưa tốt, chưa có sự khảo sát, đánh giá tác động xã hội của các chủ trương, đề án này.

Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác, Viện KHXH VN sẽ giúp Bộ GTVT nghiên cứu, đánh giá tác động của các chương trình, dự án đến đời sống, kinh tế xã hội; đồng thời khảo sát dư luận xã hội, đánh giá tác động hiệu quả đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, luật pháp về giao thông vận tải và an toàn giao thông. Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác, Viện KHXH VN sẽ có điều tra, khảo sát về an toàn giao thông, văn hóa và đạo đức xã hội trong lĩnh vực giao thông.

B. QUYÊN

Các tin, bài viết khác