Từ 1-7-2021, thành phố Huế được mở rộng gần 4 lần

SGGPO
Sau khi điều chỉnh địa giới và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện nhưng giảm số đơn vị hành chính cấp xã. Riêng thành phố Huế sẽ có 265,99km2 diện tích tự nhiên (gấp gần 4 lần diện tích hiện tại) dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 29 phường và 7 xã (tăng 9 đơn vị hành chính cấp xã).

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 27-4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 55. 

Theo Tờ trình số 25/TTr-CP ngày 20-1-2021 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tại phiên họp của UBTVQH, Chính phủ nhận định, thành phố Huế là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa nhưng hiện nay có quy mô diện tích quá nhỏ so với tốc độ phát triển đô thị, mật độ dân số toàn đô thị cao (7.222 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Một số tiêu chuẩn của đô thị đạt vượt trội so với quy định.

Việc mở rộng thành phố Huế là một bước cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6-5-2014.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế vẫn còn một số phường có diện tích khá nhỏ (dưới 50% tiêu chuẩn); không gian phát triển bị chia cắt, gây khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực cho phát triển bị phân tán, nhất là trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Việc sắp xếp, sáp nhập một số phường thuộc thành phố Huế có diện tích tự nhiên nhỏ là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trong khi đó, thị trấn Thuận An và các xã Phú Thượng, Hương Vinh, Thủy Vân là điểm nút giao thông quan trọng, có lợi thế phát triển thương mại - dịch vụ, có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, mô hình chính quyền nông thôn không còn phù hợp.

Từ thực tế đó, việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của các xã và thị trấn nêu trên là cần thiết nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp trong quản lý điều hành và phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chính phủ cũng cho biết, việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong Đề án đã có phương án cụ thể về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và giải quyết dôi dư khi thực hiện sắp xếp.

Hồ sơ, thủ tục xây dựng Đề án đã đáp ứng đủ theo quy định, Đề án đã được lấy ý kiến cử tri, kết quả được đa số cử tri tán thành. Đề án đã được HĐND các cấp có liên quan của tỉnh Thừa Thiên - Huế nhất trí, tán thành.

Trong sáng 27-4, Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được tất cả các thành viên UBTVQH biểu quyết thông qua.

Mặc dù vậy, nhiều ý kiến trong UBTVQH lưu ý về một số vấn đề cần được tiếp tục quan tâm, bổ khuyết khi thực hiện.

Từ 1-7-2021, thành phố Huế được mở rộng gần 4 lần ảnh 1 Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được tất cả các thành viên UBTVQH biểu quyết thông qua. Ảnh: QUANG PHÚC

UBTVQH đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành việc triển khai các quy hoạch chung, quy hoạch vùng Thừa Thiên – Huế và phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch để có cơ sở cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả quá trình thực hiện.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 4.947,10km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.163.610 người; có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện; 145 đơn vị hành chính cấp xã.

Khi thực hiện Nghị quyết vừa được thông qua, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Thủy Vân, Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy; 2 phường Hương Hồ, Hương An và 4 xã Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương thuộc thị xã Hương Trà; 4 xã Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang được điều chỉnh về thành phố Huế quản lý.

9 phường thuộc thành phố Huế được sắp xếp lại như sau: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Cát và Phú Hiệp để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Gia Hội.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Bình và Thuận Lộc để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Thuận Lộc.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Hòa và Thuận Thành để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Đông Ba.

Điều chỉnh 0,46km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.548 người của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc; điều chỉnh 0,80km2 diện tích tự nhiên và dân số 4.926 người còn lại của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa.

Thành lập 4 phường thuộc thành phố Huế, gồm: Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An trên cơ sở nguyên trạng các xã Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng và thị trấn Thuận An.

Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện nhưng giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 145 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 141 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 3 xã và 1 thị trấn).

Riêng thành phố Huế sẽ có 265,99km2 diện tích tự nhiên (gấp gần 4 lần diện tích hiện tại) dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 29 phường và 7 xã (tăng 9 đơn vị hành chính cấp xã).

Nghị quyết nêu trên có hiệu lực từ ngày 1-7-2021.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Anh Lê Văn Nhí xem lại mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà trọ  do công ty cung cấp. Ảnh: MINH NGHĨA

Chuẩn bị hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động

Thực hiện kế hoạch của UBND TPHCM, các quận, huyện, TP Thủ Đức đang tích cực triển khai các bước để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ). Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã nộp danh sách NLĐ để đề nghị hỗ trợ.

Bút Sài Gòn

Giữ dòng chảy mạnh

- Điều thú vị được khán giả đánh giá cao ở SEA Games 31 lần này tại xứ mình là nhiều môn thi đấu được đưa về các tỉnh. Cơ sở vật chất được đầu tư căn cơ, tổ chức thi đấu nhịp nhàng bài bản càng làm khán giả phấn khích. Các nhà thi đấu, sân vận động ở Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc… cùng Hà Nội đều đầy ắp người hâm mộ. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn