“Tư duy lại tương lai”

Sách do các chuyên gia nghiên cứu và tư vấn kinh tế hàng đầu thế giới thực hiện. Các tư duy mới về toàn cầu hóa được các chuyên gia đưa ra theo các đề mục: Tư duy lại các nguyên tắc đã và đang phổ biến của nền kinh tế thế giới; Tư duy lại vấn đề cạnh tranh; Tư duy lại vai trò lãnh đạo; Tư duy lại thị trường; Tư duy lại thế giới… ; qua đó, đưa ra các dự báo về tương lai thế giới hậu toàn cầu hóa. Sách hay.

Nhiều tác giả; biên dịch : Vũ Tiến Phúc-Dương Thủy-Phi Hoành; NXB Trẻ phát hành; giá: 47.000 đ/cuốn.

Q.Đ.

Các tin, bài viết khác