UBND TPHCM đề nghị Bộ TN-MT: Sớm yêu cầu Vedan bồi thường

(SGGP). – Ngày 26-3, Hội Nông dân TPHCM cho biết, UBND TPHCM vừa ký văn bản gởi Bộ TN-MT thông báo về kết quả thống kê thiệt hại của nhân dân huyện Cần Giờ tại lưu vực sông Thị Vải bị ô nhiễm môi trường do Công ty Vedan Việt Nam gây ra. Theo đó, tổng số hộ dân bị thiệt hại là 839 hộ, tổng diện tích bị thiệt hại là 2.123,2 ha đầm đập và 654 phương tiện khai thác thủy hải sản, với tổng số tiền thiệt hại hơn 107 tỷ đồng.

(SGGP). – Ngày 26-3, Hội Nông dân TPHCM cho biết, UBND TPHCM vừa ký văn bản gởi Bộ TN-MT thông báo về kết quả thống kê thiệt hại của nhân dân huyện Cần Giờ tại lưu vực sông Thị Vải bị ô nhiễm môi trường do Công ty Vedan Việt Nam gây ra. Theo đó, tổng số hộ dân bị thiệt hại là 839 hộ, tổng diện tích bị thiệt hại là 2.123,2 ha đầm đập và 654 phương tiện khai thác thủy hải sản, với tổng số tiền thiệt hại hơn 107 tỷ đồng.

Trong đó, có 76 hộ sản xuất nằm trong vùng bị ô nhiễm nặng với tổng số tiền thiệt hại hơn 13,4 tỷ đồng; 763 hộ sản xuất, khai thác thủy hải sản nằm trong các vùng ô nhiễm còn lại với tổng số thiệt hại hơn 93,8 tỷ đồng…

Số liệu thống kê thiệt hại của nhân dân huyện Cần Giờ dựa trên những tiêu chí do Tổng cục Môi trường đưa ra. Do đó, UBND TPHCM đề nghị Bộ TN-MT xem xét kết quả thống kê thiệt hại, để phối hợp với UBND TPHCM sớm yêu cầu Công ty Vedan bồi thường thiệt hại cho nhân dân theo quy định.

LÊ LONG