Ứng dụng AI trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin sai trái, thù địch

Ngày 6-6, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và giao ban quý 1-2024. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM đồng chủ trì hội nghị. 

anh-viber-2024-06-06-09-13-55-325-5809.jpg
Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024; giao ban quý I-2024. Ảnh: VIỆT DŨNG
z5512159680633_93cdc0363948a420b7bfb563f8b86cff.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH TRỌNG

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và quý 1-2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

ảnh_Viber_2024-06-06_09-06-06-145.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM chỉ đạo 17 nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, bổ sung cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, về đường lối đổi mới đất nước, những thành tựu lý luận của Đảng trên cơ sở kế thừa, vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; đặc biệt là các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục đưa các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào trong chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cấp, các ngành.

ảnh_Viber_2024-06-06_09-13-55-272.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tăng cường sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông trên không gian mạng để tuyên truyền thông tin tích cực về thành tựu đổi mới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Cùng với đó là tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật mới về công nghệ thông tin, truyền thông, trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, phối hợp lực lượng giữa Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Thủ Đức, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy trong tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ trên Internet và mạng xã hội.

ảnh_Viber_2024-06-06_09-13-55-303.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo quận ủy Phú Nhuận vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

IMG_20240606_112759.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Ban Tuyên giáo quận ủy Phú Nhuận vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Trong quý 1-2024, các cơ quan báo chí TPHCM đã đăng tải hơn 6.000 tin, bài, phát thanh, truyền hình có nội dung tích cực, thu hút hơn 13 triệu lượt tiếp cận. Hệ thống các trang mạng xã hội đăng tải hơn 110.000 bài viết lan tỏa thông tin tích cực, tiếp cận hơn 44 triệu lượt xem.

Tin cùng chuyên mục