Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thẩm tra văn bản trong kỳ họp HĐND TPHCM

Về trí tuệ nhân tạo (AI), Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, thành phố sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở nhiều sở ngành, địa phương. Trước mắt, trong tháng 3 sẽ hỗ trợ thẩm tra văn bản của HĐND TPHCM.

Sáng 6-3, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3-2024.

Trong phiên họp, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, thực hiện chủ đề năm của TPHCM, các sở, ngành, địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch chuyển đổi năm 2024, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án trọng tâm cần hoàn thành trong năm.

img-4e20ca0f07c568746ff651e523f64695-v-6146.jpg
Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điểm sáng là UBND TPHCM đã nhanh chóng thành lập Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở TT-TT; tổ chức đánh giá thực hiện bộ chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục củng cố các nền tảng quan trọng như Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống Quản trị thực thi thành phố; ra mắt ứng dụng lắng nghe mạng xã hội của thành phố.

Trong tháng 3, thành phố sẽ công bố kết quả Bộ chỉ số chuyển đổi số TPHCM năm 2023; tổ chức hội thảo đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế số thành phố; tiếp tục phát triển, cải tiến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân.

Cùng với đó, tham mưu đề xuất việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh TPHCM (IOC) và hệ thống camera giám sát (VMS) dùng chung; triển khai thực hiện Hệ thống điều phối vận hành Chính quyền số TPHCM. Cụ thể, việc gửi thông tin đề xuất chủ trương đầu tư, theo dõi kết quả cấp kinh phí, theo dõi tiến độ hay gửi đề xuất cấp phát tài nguyên, phản ánh các hệ thống... sẽ hoàn toàn diễn ra trên môi trường mạng.

Sở cũng tham mưu trình HĐND TPHCM ban hành chính sách miễn, giảm phí thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.

Đặc biệt, thành phố sẽ thí điểm áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở nhiều sở ngành, địa phương. Trước mắt, trong tháng 3 sẽ hỗ trợ thẩm tra văn bản của HĐND TPHCM.

Để thực hiện tốt chủ đề năm 2024 về chuyển đổi số, Sở TT-TT kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và cập nhật dữ liệu, sử dụng Hệ thống Quản trị thực thi thành phố, hướng đến sử dụng hệ thống này trong các phiên họp giao ban kinh tế - xã hội sắp tới.

Đồng thời, chỉ đạo củng cố Cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp, tích hợp với Hệ thống Quản trị thực thi thành phố để theo dõi, chỉ đạo theo thời gian thực, tăng hiệu quả trong việc lắng nghe và giải quyết kiến nghị cho doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục