Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về vị trí việc làm, chế độ tiền lương mới thuộc thẩm quyền

Ngày 28-2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với ban soạn thảo nghị quyết về vị trí việc làm và nghị quyết về chế độ tiền lương mới thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận cuộc làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận cuộc làm việc

Sau khi nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo và các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm mô tả cụ thể, chi tiết bản mô tả công việc và khung năng lực theo nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Ban Công tác đại biểu cần khẩn trương hoàn thiện, gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan về danh mục vị trí, việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xong trước ngày 5-3.

Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp cũng phải khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, gửi Ban Công tác đại biểu trước ngày 5-3-2024. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước chủ động hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc và khung năng lực của cơ quan mình gửi Thường trực Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm định trước ngày 5-3.

Ban Công tác đại biểu là đầu mối tổng hợp các cơ quan và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3 để xem xét thông qua nghị quyết.

Tin cùng chuyên mục