Vận động nhân dân bảo vệ môi trường bền vững

(SGGP).- Ngày 2-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình, Chủ nhiệm chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, cho biết hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, mặt trận các địa phương trong cả nước hướng đến vận động các tầng lớp nhân dân thể hiện hành động cụ thể ở hàng ngàn khu dân cư. Đặc biệt là ở các khu dân cư đang xây dựng các mô hình “Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2015 là “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một Trái đất bền vững”.

Lâm Nguyên

Các tin, bài viết khác