Việt Nam thực hiện Công ước về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Theo đó, Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp, công nghệ tiến tiến để giảm thiểu sự hình thành và phát sinh không có chủ định các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy là dioxin và furans; ngăn ngừa việc nhập khẩu và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đã bị cấm sử dụng; tiêu hủy các kho thuốc bảo vệ thực vật là các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy còn tồn lưu; xử lý ô nhiễm các kho bãi, khu vực chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật trước kia; tẩy độc các khu vực bị ô nhiễm dioxin nghiêm trọng; loại bỏ theo lộ trình phù hợp, tiêu hủy an toàn PCB và thiết bị chứa PCB đã bị thải bỏ.

Được biết, hiện Việt Nam đã cấm sử dụng 9 loại thuốc bảo vệ thực vật là các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hạn chế việc nhập khẩu và sử dụng nhóm chất PCB dùng trong dầu cách điện, truyền nhiệt.

Hương Ly

Các tin, bài viết khác