Vụ Công ty Vedan gây ô nhiễm - Đã hoàn thành đền bù cho người dân

Ngày 14-11, Ban Giải quyết bồi thường thiệt hại cho nông dân do Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường của hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đến thời điểm hiện nay, gần 6.000 hộ dân thiệt hại của 4 xã thuộc hai huyện trên đã nhận 100% số tiền đền bù của Vedan, với số tiền gần 120 tỷ đồng. Trong đó, lần chi trả đợt 1 người dân nhận số tiền 40 tỷ đồng. Số còn lại cộng cả khoản lãi suất ngân hàng là 80 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo giải quyết bồi thường thiệt hại của Đồng Nai đã quyết định giữ lại 10 tỷ đồng để làm nguồn kinh phí dự phòng như: chi trả cho số hộ phát sinh nếu có và sẽ đưa vào quỹ phúc lợi để phục vụ công ích, tái thiết hạ tầng cho những vùng do Vedan xả thải gây thiệt hại tại hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Trong một diễn biến liên quan, đối với 42 hộ dân có hộ khẩu tại hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành (trong đó Nhơn Trạch 34 hộ, Long Thành 8 hộ) nuôi trồng thủy sản và bị thiệt hại tại huyện Cần Giờ (TPHCM) nhưng trước đó bị huyện Cần Giờ gạt ra khỏi danh sách nhận tiền đền bù, tỉnh Đồng Nai quyết định hỗ trợ 50% thiệt hại cho những hộ dân này với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng từ số tiền Vedan bồi thường cho nông dân Đồng Nai thiệt hại.

Đến nay, có 9/42 hộ vẫn chưa chịu nhận tiền đền bù vì cho rằng huyện Cần Giờ xác định không đúng thực tế về diện tích, thời gian và thời điểm họ nuôi trồng thủy sản tại đây.

Về vấn đề này, Ban giải quyết bồi thường thiệt hại huyện Nhơn Trạch cho biết sẽ thành lập một tổ công tác cùng với 9 hộ này trực tiếp đến huyện Cần Giờ đối chất, làm rõ để sớm giải quyết quyền lợi cho người dân.

(TTXVN)

Thông tin liên quan

Vedan bồi thường thiệt hại - 3 điều băn khoăn

- Nông dân nhận tiền bồi thường của Vedan - Chậm trễ do thiếu giấy chủ quyền

- Đã nhận tiền bồi thường của Vedan

Các tin, bài viết khác