Vững ba chân

- Hơn nửa năm qua, nhiều lĩnh vực mần ăn gặp khó chồng khó do ảnh hưởng của dịch. Tuy vậy, vẫn có điểm sáng đáng nể là nông sản, thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU. Và chỉ hơn một tháng thực hiện hiệp định EVFTA, bức tranh xuất khẩu càng tươi lên thấy rõ.

- Không lẽ chỉ có việc ưu đãi về miễn giảm thuế nhập khẩu vào thị trường bên bển lại tạo nên sự thay đổi như thế?

- Đương nhiên ưu đãi thuế giúp hàng hóa xứ mình vô thị trường xứ họ thuận lợi hơn hẳn các nước chưa được áp dụng ưu đãi. Nhưng cái gốc phải là chất lượng hàng hóa đảm bảo và chỉ dẫn địa lý về nguồn gốc rõ ràng. Thứ ăn vô bụng là chuyện các nước phát triển cao luôn đặt ra quy chuẩn nghiêm ngặt. Chỉ có thiết lập được nền tảng làm ăn căn cơ thì doanh nghiệp mình mới được “cấp thông hành” vô cửa.

- Nhưng xuất khẩu hàng tươi cũng đâu mang lại lợi ích lớn như hàng chế biến sâu. Có chuyện mới gì trong phần này không?

- Trái cây sấy lạnh, cà phê... là những mặt hàng đang ngon lên theo hướng này. Riêng cà phê, năm nay tỷ lệ chế biến chiếm 15% lượng hàng xuất khẩu, so với mức chỉ 5% hồi 2015. 

- Ba trụ cột của ngành nông nghiệp xứ mình là xuất khẩu nông sản, hợp tác để tiếp thu công nghệ và nâng cao năng lực quản lý. Chọn con đường phát triển bài bản đàng hoàng thì sẽ vững cả ba chân.

Đọc nhiều nhất

Chân đế vững

- Báo đăng thấy Vờ ép ép có giám đốc kỹ thuật mới. Dân tình phần đông không biết chức danh này làm những việc gì. Và câu hỏi có tính hoài nghi là liệu người đảm nhiệm chức vụ ấy có thực chất, hay chỉ ngồi cho đủ tụ?

Sự kiện & Bình luận

Sẵn sàng tâm thế đón nhận cơ chế, chính sách mới

Trong lúc dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV đang thảo luận, xem xét thông qua, thì TPHCM đã kích hoạt mọi nguồn lực để sẵn sàng hành động ngay khi nghị quyết mới có hiệu lực.