Xanh hoá doanh nghiệp, Bidrico hướng đến sự phát triển an toàn cho cộng đồng

Ngay từ khi thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) đã chú trọng đến việc thực hiện xử lý tất các các chất thải khi đưa ra môi trường với mục tiêu “không còn gì bị loại bỏ”. Và cùng với xu hướng “xanh” đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu, việc thiết lập “Doanh nghiệp xanh” đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của Bidrico đối với việc tạo lập giá trị chung cho cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững mà doanh nghiệp đã tạo dựng hơn 30 năm nay. 

Sản phẩm xanh là nước giải khát Bidrico đang bày bán đa dạng tại hệ thống siêu thị Co.opmart
Sản phẩm xanh là nước giải khát Bidrico đang bày bán đa dạng tại hệ thống siêu thị Co.opmart

Tin cùng chuyên mục