Xây dựng nhiều mô hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường

Ngày 6-8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết liên tịch phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2008-2012.

Đến nay, chương trình đã phát hành 50.000 tờ rơi và 23.000 bộ cam kết tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, và triển khai vận động nhân dân 23 tỉnh lưu vực sông Cầu, Nhuệ, Đáy, Đồng Nai và các tỉnh Bắc Trung bộ ký cam kết.

Chương trình cũng xây dựng nhiều mô hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường như: hoạt động “Tết trồng cây”, ngày hội “Trồng và bàn giao mô hình rừng ngập mặn” , mô hình “Làng xã xanh – sạch – đẹp”, mô hình “Đội tình nguyện xanh”, mô hình “Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”...

H.Bình

Các tin, bài viết khác