Xây dựng phương án phòng chống siêu bão năm 2015

(SGGPO).- Ngày 11-3, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công văn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu việc xây dựng phương án cần căn cứ vào tình hình, đặc điểm bão, lũ lịch sử đã xảy ra tại địa phương, trước mắt tập trung xây dựng phương án ứng phó theo một số kịch bản cụ thể để đáp ứng công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống lụt bão trong năm 2015.

Nội dung các phương án ứng phó bao gồm: sơ tán dân; đảm bảo an toàn tàu thuyền; bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm; bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc; phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn; huy động nguồn nhân lực ứng phó; dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và các phương án khắc phục hậu quả… gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương trước ngày 20-4.

PHÚC HẬU

Các tin, bài viết khác