Xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão

(SGGP).- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các địa phương rà soát, xác định cụ thể những loại hình thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn, các giải pháp ứng phó với các hình thái thiên tai hiện nay, trên cơ sở đó Ban chỉ đạo trung ương tổng hợp, có giải pháp ứng phó tổng thể và tập trung chỉ đạo đối với từng vùng sát với thực tế. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống hạn, nhất là đối với các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tiết kiệm nước trong sản xuất và sinh hoạt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm chủ động ứng phó với tình hình khô hạn.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống lụt bão, chỉ đạo tu sửa, khắc phục kịp thời các sự cố để chủ động đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa nước, trên cơ sở đó quyết định cụ thể các hồ được phép tích nước, mức độ tích nước để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng giao Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão; trên cơ sở đó xây dựng phương án ứng phó chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6-2015. Bộ NN-PTNT được giao xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão. Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão làm cơ sở để các địa phương cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão, phù hợp với các vùng miền.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác