Xây dựng Sơn Trà trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng

SGGPO

Với vị trí địa lý thuận lợi, có bờ biển đẹp, là khu vực tập trung các cơ sở quốc phòng quan trọng trong chiến lược an ninh khu vực và quốc gia..., nhưng hơn 20 năm trước, Sơn Trà vẫn là vùng đất nghèo nàn, lạc hậu so với phần còn lại của thành phố Đà Nẵng, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm số đông trong thành phần dân cư, đời sống vật chất, tinh thần đa phần còn thiếu thốn, hạ tầng đô thị nghèo nàn...

Xây dựng Sơn Trà trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng

Xây dựng Sơn Trà trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng

Thời gian khó khăn nhất rồi cũng trôi qua, đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà luôn phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Cải cách để phát triển

Nhiệm kỳ 2015-2020 (Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Sơn Trà), dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp trên Biển Đông, tình hình dịch bệnh kéo dài mà gần nhất là dịch Covid-19... đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.

Xây dựng Sơn Trà trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng ảnh 1 Một góc Quận Sơn Trà nhìn từ trên cao
Trong bối cảnh đó, Đảng bộ quận luôn bám sát đường lối của Đảng, chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng và từ tình hình thực tiễn của Đảng bộ quận để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh; giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy.
Xây dựng Sơn Trà trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng ảnh 2 Sơn Trà sở hữu bờ biển dài và đẹp, thu hút rất đông du khách 
Thấm nhuần quan điểm nhất quán của Đảng “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn xác định phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Từ một địa phương nông nghiệp, khai thác hải sản nhỏ lẻ, manh mún, đến nay quận Sơn Trà đã chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt đô thị, trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Xây dựng Sơn Trà trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng ảnh 3 Sơn Trà cải cách hành chính để cung cấp dịch vụ công tốt nhất cho dân
Tính riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội quan trọng của quận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn, giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 10,21%/ năm. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn, giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 5,13%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020, dịch vụ chiếm tỷ trọng 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 25,88%; nông nghiệp chiếm 6,48%; thu nhập bình quân/người ước đạt 88,32 triệu đồng, gấp hơn 1,4 lần so với năm 2015.

Một trong những nguyên nhân để Sơn Trà đạt được những thành tựu đó là Đảng bộ quận đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Cùng với sự đổi mới trong tư duy kinh tế và chính trị, Đảng bộ quận Sơn Trà cũng đã có những đổi mới quan trọng trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm nhiều chức danh đối với các tổ chức dưới phường, từng bước ổn định bộ máy, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tổ chức và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.
Xây dựng Sơn Trà trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng ảnh 4 Sơn Trà trở thành một trong những quận có nhiều hoạt động về đêm để phục vụ du khách
Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Một cửa điện tử” tại quận và phường, tạo sự thuận lợi, liên thông, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý xã hội và phục vụ nhân dân. Xác định phát triển kinh tế - xã hội luôn đi đôi với công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy Sơn Trà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Là quận ven biển có lực lượng ngư dân khá đông cùng với các phương tiện tàu thuyền lớn, quận luôn chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng lực lượng dân quân biển bảo đảm chất lượng và hoạt động tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được Đảng bộ quận quan tâm để ổn định và phát triển kinh tế, nhất là phục vụ du lịch. Chủ động triển khai các phương án đối phó, ngăn chặn kịp thời các tình huống kích động, gây rối, kêu gọi biểu tình... xảy ra trên địa bàn. Tập trung quản lý đối tượng trọng điểm, tăng cường tuần tra phòng, chống tập trung đông người tại các khu vực công cộng trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện đặc biệt quan trọng như Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG-5), Tuần lễ Cấp cao APEC-2017… 

Bên cạnh đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, các hoạt động về văn hóa - xã hội được chú trọng. Chất lượng công tác dân số, gia đình và trẻ em được nâng lên, tỷ suất sinh bình quân giảm 0,2 ‰/năm, tỷ lệ cân bằng giới tính trẻ 106 nam/100 nữ. Cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh được nâng cấp theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa, 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Công tác giáo dục và đào tạo của quận thời gian qua có nhiều chuyển biến, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư với kinh phí hơn 300 tỷ đồng; quy mô ngày càng phát triển. Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi.

Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận và của cả thành phố. Đồng thời, là tiền đề, là động lực to lớn để quận Sơn Trà tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Chú trọng công tác tổ chức cán bộ

Tuy đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện, song Sơn Trà cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, để rút ra một số bài học kinh nghiệm để từ đó cùng nhau trăn trở tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Bài học kinh nghiệm được rút ra đó là:

Một, phải thực hiện cho được, cho đúng phương châm “Đảng nói-dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động-dân theo; chính quyền làm-dân ủng hộ”. Luôn gắn bó với nhân dân, dựa vào dân, bám sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Xây dựng đồng thuận xã hội, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ sự phát triển của quận.

Hai là, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy. Phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong Đảng, trong công tác quản lý Nhà nước, trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Phát huy vai trò của người đứng đầu, năng động, sáng tạo, quyết liệt vì nhiệm vụ chung cùng với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chính trị, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, sát chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 tin tưởng những ưu điểm, kinh nghiệm bước đầu được rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 kế thừa và phát triển, đồng thời cũng sẽ khắc phục được những khuyết điểm, yếu kém để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ quận thực sự trong sạch, vững mạnh.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ du lịch, đảm bảo kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Nâng cao năng lực quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tập trung xây dựng quận Sơn Trà thành quận “văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Tập trung đầu tư cho văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thứ hai, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách tư pháp. Thứ ba, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Thứ tư, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thứ năm, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể khẳng định, dấu ấn và sự thành công trong lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng bộ quận bởi quyết tâm chính trị trong triển khai thực hiện đổi mới có hiệu quả tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, Đảng bộ quận đã phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội; đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong các thành phần kinh tế; phát huy dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng và nhân dân phát hiện, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý những hành vi tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng quận ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, trở thành một cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng.

CAO XUÂN THẮNG, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Sơn Trà

Các tin, bài viết khác

Tin tức - Sự kiện

Giáo dục - Đào tạo

Viết về Đà nẵng

" />