Xét hỏi nhóm công ty thẩm định nâng khống giá trị tài sản gấp 9 lần

Trả lời HĐXX, các bị cáo thuộc nhóm công ty thẩm định giá đã khai toàn bộ quy trình nâng khống tài sản đảm bảo theo yêu cầu của các cựu lãnh đạo, nhân viên ngân hàng SCB…

Tin cùng chuyên mục