Xử lý các công trình xây dựng không phép, trái phép trước ngày 1-7-2004

Ngày 1-12, Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Đua đã ký ban hành quyết định xử lý các công trình xây dựng không phép và sai phép đang tồn tại trên địa bàn TP xảy ra trước ngày 1-7-2004. Quyết định này nhằm tổ chức thực hiện Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 Luật Xây dựng.

Một khu đô thị mới đang được hình thành..

Theo đó, đối với công trình xây dựng có vi phạm đang tồn tại, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhưng chưa phù hợp về kiến trúc, cảnh quan khu vực của cơ quan có thẩm quyền ban hành thì được phép tồn tại theo hiện trạng. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới thì phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật Xây dựng.

Đối với công trình xây dựng đang tồn tại nhưng không phù hợp với quy hoạch xây dựng sẽ được xử lý như sau. Trường hợp toàn bộ công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng: nếu thực hiện ngay quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư xây dựng phải di chuyển về khu quy hoạch và được bồi thường hay hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Nếu chưa thực hiện quy hoạch xây dựng thì được phép tồn tại theo hiện trạng.

Trường hợp một phần công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng: Nếu thực hiện ngay quy hoạch xây dựng, chủ công trình xây dựng phải phá dỡ phần không phù hợp với quy hoạch xây dựng và được bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Diện tích còn lại được phép xây dựng nhưng phải tuân theo quy hoạch và xử lý cụ thể như sau:

Phần diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15m2, có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng; nếu chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng 1 tầng (trệt). Phần diện tích đất còn lại từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng (trệt + 1 lầu), chiều cao toàn công trình không quá 7m; trường hợp không đạt các tiêu chí nêu trên thì cho phép xây dựng 1 tầng (trệt). 

L.T.
 

Các tin, bài viết khác