Xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích

* Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 58/2008 về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích. Theo đó, một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích như kho thuốc bảo vệ thực vật, bệnh viện, bãi rác sẽ thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. (Q.PHƯƠNG)

Các tin, bài viết khác