Xử nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong xây dựng

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi vừa giao Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Liên quan về công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi vừa giao Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng và không để xảy ra tình trạng hợp thức hóa sai phạm. Đặc biệt, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Cùng với đó, rà soát, tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng, tuyệt đối không để các trường hợp vi phạm mà không được xử lý kịp thời. Sở Xây dựng định kỳ hàng quý, 6 tháng tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ đạo nêu trên để kịp thời báo cáo, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục