Chú ý

Xử phạt vi phạm quy định chấp hành tín hiệu giao thông đường sắt

1. Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với lái tàu, trưởng dồn, nhân viên ghép nối đầu máy toa xe có các vi phạm sau:

– Đã xác nhận được các tín hiệu dồn nhưng không kéo còi làm tín hiệu hô đáp.

– Khi dồn tàu không thực hiện đúng các tín hiệu dồn quy định.

2. Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với lái tàu, trưởng tàu khi chưa nhận được tín hiệu an toàn của trực ban chạy tàu ga hoặc người làm tín hiệu truyền mà đã cho chạy tàu.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với lái tàu có các vi phạm sau đây:

– Điều khiển tàu chạy vượt quá tín hiệu vào ga, ra ga đang ở trạng thái đóng khi chưa được phép của người chỉ huy chạy tàu ở ga.

– Không dừng tàu khi tàu đã đè lên pháo phòng vệ và pháo phòng vệ đã nổ bình thường.

– Tiếp tục cho tàu chạy khi nhận được tín hiệu ngừng tàu.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 90 - 180 ngày đối với lái tàu có hành vi vi phạm quy định tại khoản 3.

Nguồn: Điều 29, Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ về xử phạt “vi phạm quy định về chấp hành tín hiệu giao thông đường sắt”

Các tin, bài viết khác