TPHCM chuyển giao một số chuyên ngành từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng

SGGPO
Chiều 27-11, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã ban hành quyết định số 5305/QĐ-UBND TPHCM chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông - Vận tải TPHCM qua Sở Xây dựng TPHCM.

Theo quyết định này, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; chức năng khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị từ Sở GT-VT qua Sở Xây dựng TPHCM.

UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở GT-VT, Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận bàn giao, đồng thời điều chỉnh tăng, giảm biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế tại thời điểm bàn giao, đảm bảo quản lý vận hành liên tục, thông suốt và an toàn hệ thống công trình đô thị về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị và công viên cây xanh đô thị trên toàn địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch liên tịch về triển khai thực hiện chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở GT-VT sang Sở Xây dựng trên nguyên tắc bàn giao nguyên trạng, đồng bộ về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kinh phí hoạt động theo quy định. Thực hiện việc bàn giao chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; công tác khai thác, duy tu, bảo trì về chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị qua Sở Xây dựng đúng tiến độ.

Nội dung bàn giao gồm kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và tài chính năm 2018; chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 và kết quả thực hiện đến thời điểm bàn giao; tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự (danh sách, hồ sơ công chức, viên chức và hợp đồng lao động); hồ sơ, tài liệu (về công tác chuyên môn); tài sản (cơ sở vật chất, phương tiện), kinh phí (kể cả các dự án). Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GT-VT sau khi chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ trên về Sở Xây dựng quản lý. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự các phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp vói Sở GT-VT xây dựng kế hoạch liên tịch về triển khai thực hiện chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở GT-VT qua Sở Xây dựng. Sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất để tiếp nhận lực lượng, phương tiện, tài liệu hồ sơ về công tác chuyên môn; danh sách, hồ sơ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ Sở GT-VT nhằm đảm bảo các chức năng, nhiệm vụ được tiếp tục thực hiện xuyên suốt theo quy định. Tập trung chỉ đạo, khẩn trương ổn định tổ chức; chủ động triển khai đảm bảo công tác được vận hành, duy trì thường xuyên, thông suốt đáp ứng được yêu cầu quản lý khi được chuyển giao; ban hành quyết định giao biên chế; quyết định phân công nhiệm vụ của phòng ban chuyên môn. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng sau khi tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ trên từ Sở GT-VT. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự các phòng ban chuyên môn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Về việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, lực lượng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, tài liệu, hồ sơ về công tác chuyên môn, danh sách, hồ sơ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ Sở GT-VT qua Sở Xây dựng hoàn thành trước ngày 31-12 này.

Giám đốc Sở GTVT thống nhất với Giám đốc Sở Xây dựng quy định nội dung xử lý chuyển tiếp đối với công tác thanh, quyết toán công trình đã hoàn thành trong năm 2018 và các công trình phải chuyến tiếp qua năm 2019.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phong tỏa đèo Prenn vào thành phố Đà Lạt do cháy thực bì

Phong tỏa đèo Prenn vào thành phố Đà Lạt do cháy thực bì

Đến tối 16-2, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục phong toả hiện trường, cấm phương tiện lưu thông hai chiều tại đèo Prenn, cửa ngõ thành phố Đà Lạt do một đám cháy thực bì kéo dài nhiều giờ.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hiện thực hóa đô thị sáng tạo phía Đông

Với vị trí và vai trò TPHCM lựa chọn địa bàn phía Đông với diện tích 22.000ha gồm 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) để quy hoạch xây dựng đô thị sáng tạo là ý tưởng đúng đắn rất đáng trân trọng và cần ủng hộ. 

Tin buồn

Tin buồn Đồng chí NGUYỄN PHÚC THANH

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí NGUYỄN PHÚC THANH, sinh ngày 25-6-1944