Triển khai tuyên truyền về hòa giải thương mại

SGGP
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017 (Nghị định 22) của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn TP. 

Người dân, doanh nghiệp tìm hiểu về các quy định pháp luật, trong đó có Luật Trọng tài thương mại tại Sở Tư pháp TPHCM

Người dân, doanh nghiệp tìm hiểu về các quy định pháp luật, trong đó có Luật Trọng tài thương mại tại Sở Tư pháp TPHCM

Mục đích nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định góp phần hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, giảm tải hoạt động xét xử của tòa án.
Trong đó, kế hoạch xác định cụ thể các nhiệm vụ mà UBND TP có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Nghị định số 22; đồng thời đảm bảo cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP có đầy đủ điều kiện triển khai thi hành Nghị định nói trên về nguồn nhân lực, kinh phí cũng như các điều kiện khác.
Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan đối với việc triển khai thực hiện Nghị định 22; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đôn đốc, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện… 

PHƯƠNG BÌNH

Các tin, bài viết khác