11 tháng, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước

Ngày 29-11, Tổng cục Thống kê cho biết, bình quân 11 tháng năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,27%.

So với tháng trước, CPI tháng 11 tăng 0,25% và so với tháng 12-2022, tăng 3,46% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,45%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, IIP ước tăng 1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,4%).

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,7%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 2,8%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo địa bàn, chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 50 địa phương và giảm ở 13 địa phương trên cả nước.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Kết quả khảo sát từ cơ quan thống kê quốc gia cho thấy, tình hình đời sống của hộ dân cư tháng 11 khá ổn định. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm trước là 94,2% (tăng nhẹ 0,5 điểm phần trăm so với kỳ báo cáo tháng 10); tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 5,8%.

Tin cùng chuyên mục