3 sở kết nối, chia sẻ dữ liệu

Ba sở tại TPHCM là Sở TT-TT, Sở Tư pháp, Sở TN-MT đã ký kết liên tịch về kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính tại TPHCM. Sở TT-TT chịu trách nhiệm đảm bảo cho việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu an toàn thông tin.
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: ict-hcm
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: ict-hcm

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM, việc kết nối này góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, thực hiện dịch vụ công chất lượng cao, tạo sự đồng thuận, phối hợp giữa các cơ quan, góp phần đẩy nhanh việc sử dụng kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Việc ký kết còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng và đất đai tại thành phố; góp phần phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản.

Trước đó, ngày 13-11-2019, UBND TPHCM đã có công văn chỉ đạo 3 sở “xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng hoàn chỉnh, kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu liên quan” nhằm tăng cường quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản. 

Đọc nhiều nhất