300.000 USD xây dựng Trung tâm quản lý lũ lụt Quảng Nam

Ngày 24-7, trong buổi làm việc với ông Lê Minh Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đại tá Lục quân Mark B. Chakwin (đại diện cho Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ) đã cam kết tài trợ cho tỉnh Dự án Việt Nam 2007 – HAP – 5028 trị giá khoảng 300.000 USD để xây dựng Trung tâm Quản lý lũ lụt Quảng Nam.

NG.H. - NG.KH.

Các tin, bài viết khác