Nỗ lực thực hiện 12 chỉ tiêu lớn của công tác đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 16-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS lần thứ XII đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc. Đại hội đã thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, 10 chương trình đề án trọng điểm, thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bế mạc ngày 16-12. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bế mạc ngày 16-12. Ảnh: VIẾT CHUNG
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đọc diễn văn bế mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cụ thể, 12 chỉ tiêu trọng tâm sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

2. 50 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

3. 250.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

4. 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

5. 100 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới.

6. 300 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

7. 15.000 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ.

8. 12 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 3 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm.

9. 7 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

10. 3 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

11. 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 68%.

12. 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Các cấp bộ đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên. 

Để thực hiện 12 chỉ tiêu trên, đại hội đã thông qua 3 nhiệm vụ đột phá của công tác đoàn nhiệm kỳ mới. Trong đó, Trung ương Đoàn sẽ tập trung giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Giải pháp thứ 2 là, Trung ương Đoàn sẽ triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Giải pháp thứ 3 là, Trung ương Đoàn sẽ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

10 chương trình, đề án trọng điểm giai đoạn 2022 - 2027

1. Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

2. Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022- 2030”.

3.  Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022-2030”.

4. Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030”.

5. Đề án “Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng”.

6. Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030”.

7. Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022-2030”.

8. Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027”.

9. Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023-2027”.

10. Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung, trong đó đáng chú ý là, tại khoản 2, điều 28 bổ sung “Ủy viên ủy ban kiểm tra chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia ủy ban kiểm tra đoàn các cấp”.  

 

Tin cùng chuyên mục