Xã luận

40 năm theo Di chúc của Người

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 64 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, gắn với một sự kiện chính trị trọng đại: Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Bốn mươi năm qua, thế giới và đất nước ta đã trải qua biết bao biến động. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có lúc tưởng chừng như con thuyền đi trong giông bão. Đảng Cộng sản ở một số nước, ngay cả nơi được coi là thành trì cách mạng đã mất vai trò. Mô hình chủ nghĩa xã hội sơ cứng sụp đổ. Chiến tranh, xung đột cục bộ và nạn khủng bố liên tiếp xảy ra. Đời sống của người lao động lâm vào cảnh khó khăn, cùng cực. Ở Việt Nam, với bản lĩnh chính trị vững vàng, vì lợi ích đất nước và nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm chắc thời cơ, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành quả vĩ đại ấy, nhưng trước hết phải nói việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những động lực, nhân tố quan trọng nhất.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây 40 năm, trong hoàn cảnh đất nước ta đang có chiến tranh, hai miền còn chia cắt; tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. Nhưng thực tế đã minh chứng, thời gian càng lùi xa, bản Di chúc càng có sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn. Mỗi dòng, mỗi chữ của Bác được thể hiện trong bản Di chúc đúng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận định, đó là “Những giá trị tư tưởng và tình cảm, là kết tinh một đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đem lại sự đổi mới của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời để lại những di sản bất hủ đối với những thế hệ mai sau”.

Một trong những giá trị tư tưởng, những di sản bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là những lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng. Người chỉ rõ: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực hiện lời căn dặn thiêng liêng của Người, 40 năm qua, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, đề ra đường lối đúng đắn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, bộ mặt của đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng thu được thắng lợi. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia ngày càng tăng, tạo ra thế và lực để đất nước ta hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa và cốt cách Việt Nam.

Tuy còn những thiếu sót, khuyết điểm và cả sai lầm trên con đường phát triển như sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sự lạm dụng quyền lực, tệ quan liêu tham nhũng của một bộ phận cán bộ đảng viên…, nhưng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta có thể đứng nghiêm trang báo cáo với Bác về những thành tựu và thắng lợi đã giành được.

Bốn mươi năm nay, đặc biệt từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ và nhân dân TPHCM cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Di chúc của Người. Theo lời Bác dặn, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vượt qua biết bao khó khăn, thách thức xây dựng thành phố trở thành một trung tâm lớn nhất của cả nước về nhiều mặt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch - vững mạnh, Đảng bộ và chính quyền thành phố luôn đề ra biện pháp đúng đắn, phù hợp nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Thực hiện lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, thành phố là địa phương đứng đầu cả nước về tính năng động, sáng tạo, gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội. Là nơi xuất phát phong trào xóa đói giảm nghèo, thành phố đã làm được nhiều việc tình nghĩa, cải thiện đời sống người dân, tuy cũng còn nhiều bất cập trên con đường phát triển.

Kỷ niệm 64 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cũng là kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta hứa với Bác, sẽ làm hết sức mình, thực hiện tốt lời Bác dạy, trước mắt thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đoàn kết xây dựng thành phố xứng danh là thành phố Anh hùng, thành phố nghĩa tình, cùng cả nước, vì cả nước – Thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sài Gòn Giải Phóng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thích ứng với bối cảnh mới

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH), do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên năm 2020, cả nước chỉ đưa khoảng 78.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy vậy, trong 5 năm gần đây, bình quân, mỗi năm số lượng người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động vẫn ở mức cao: khoảng 100.000 - 120.000 người.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hệ lụy từ “vết dầu loang”

Liên tiếp thời gian qua đã có nhiều hội thảo, báo cáo chuyên sâu về quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch trên địa bàn TPHCM. Qua đó cho thấy, quy hoạch chung của TPHCM định hướng phát triển “tập trung, đa cực”, nhưng thực tế việc phát triển đô thị đi theo “vết dầu loang” đã để lại nhiều hệ lụy.

Tin buồn