AEON Việt Nam khuyến khích nhân sự không ngừng thách thức bản thân

AEON Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhân sự là chiến lược cốt lõi, khuyến khích mỗi "Người AEON" không ngừng thách thức bản thân. Công ty cung cấp hai con đường thăng tiến: Hướng tổng quát (generalist) và hướng chuyên gia (professionalist).

AEON Việt Nam khuyến khích nhân sự không ngừng thách thức bản thân

Năm 2024 đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ của AEON Việt Nam với việc khai trương các trung tâm tại Huế, TPHCM và Hà Nội, cùng với việc mở cửa hàng chuyên doanh và siêu thị nhỏ, tạo ra 9.000 cơ hội nghề nghiệp.

Văn hóa làm việc bền vững tại AEON Việt Nam được xây dựng trên nền tảng khai vấn và cam kết với giá trị cốt lõi. Công ty thúc đẩy tiềm năng cá nhân thông qua Career Coaching, tư vấn 1-1, tọa đàm, và các hoạt động nhóm.

AEON Việt Nam cam kết phát triển bền vững thông qua chiến lược dài hạn, hợp tác với khách hàng để tạo dựng giá trị chung trong kinh tế, môi trường và xã hội.

Để chuẩn bị lực lượng nhân sự cho các kế hoạch mở rộng sắp tới, trong tháng 6 và tháng 7-2024, AEON Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi Ngày hội Tuyển Dụng tại 3 thành phố: TPHCM; Hà Nội và Huế, dự kiến thu hút khoảng 5.000 ứng viên đến phỏng vấn và tìm kiếm cơ hội việc làm tại AEON Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục