Ai Cập, Canada đồng chủ trì đàm phán về tài chính khí hậu

Bộ trưởng Môi trường Ai Cập Yasmine Fouad và người đồng cấp Canada Steven Guilbeaul sẽ đồng chủ trì các cuộc đàm phán về cơ chế thực hiện tài chính khí hậu tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sắp tới.

6 bộ trưởng môi trường từ các quốc gia khác được lựa chọn chủ trì các nhóm đàm phán khác, tập trung vào giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu tại COP28.

Với tư cách là Điều phối viên cấp bộ và Đặc phái viên của COP27, bà Fouad tái khẳng định cam kết của Ai Cập trong việc phát huy những thành tựu đạt được của COP27, vốn đặt nền tảng cho việc giải quyết những hậu quả do biến đổi khí hậu ở cả cấp quốc gia và toàn cầu. Những thành tựu này bao gồm cả việc thành lập quỹ nhằm bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương vì những thiệt hại do các thảm họa khí hậu gây ra.

Tin cùng chuyên mục