ASEAN họp khẩn cấp về tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 2-7, Hội nghị khẩn cấp cấp bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (EAMMTC) liên quan đến vấn đề di cư bất thường tại khu vực Đông Nam Á đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dẫn đầu.

Hội nghị đưa ra những thông tin chung để các nước thành viên ASEAN thảo luận về vấn đề người di cư bất thường cũng như mối liên quan với tội phạm mua bán người và đưa người di cư bất hợp pháp, đồng thời tìm ra giải pháp khả thi cho các nước thành viên ASEAN cùng giải quyết vấn đề. Các đại biểu đã thảo luận 3 vấn đề chính: Tình hình người di cư bất thường trong khu vực Đông Nam Á (bằng đường bộ và đường biển); mối quan hệ giữa người di cư bất hợp pháp và tội phạm buôn người; kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề trong tương lai.

Hội nghị đã nhất trí giao nhiệm vụ cho Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) nghiên cứu đưa loại tội phạm đưa người di cư bất hợp pháp trở thành một trong những lĩnh vực ưu tiên cần giải quyết của SOMTC và Hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), tăng cường nỗ lực thực thi pháp luật chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư bất hợp pháp và các loại tội phạm khác ở cấp độ quốc gia và khu vực.

ANH VIỆT

Các tin, bài viết khác