Bài học Tháng Tám

Trong những trang vàng rực rỡ về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là một trong những trang chói lọi nhất, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 10 vạn nhân dân Thủ đô tưng bừng khí thế đấu tranh đã xuống đường vũ trang thị uy, tổ chức mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn. Lực lượng quần chúng nhanh chóng chiếm phủ khâm sai, tòa thị chính, trại bảo an binh và các công sở quan trọng khác. Khiếp sợ trước sức mạnh của lực lượng quần chúng, bọn cầm đầu chính quyền tay sai Nhật ở Bắc bộ vội vã đầu hàng. Từ Hà Nội, làn sóng cách mạng tiếp tục tỏa đi khắp nơi, nhân dân cả nước đã nhất tề vùng dậy đấu tranh giành chính quyền. Chỉ trong 12 ngày đêm, chính quyền của đế quốc, phong kiến và tay sai thống trị gần 100 năm đã bị đập tan. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của nước Việt Nam chính thức bắt đầu.

Đã 70 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử và những bài học của Cách mạng Tháng Tám đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Theo PGS-TS Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám được đánh giá là cuộc cách mạng nhanh nhất, không đổ máu, một cuộc cách mạng hòa bình. Đó là cuộc cách mạng của lòng dân, là biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Toàn dân tộc đã đồng lòng với ý chí quyết tâm không chịu làm nô lệ. Ý chí đó không một thế lực nào, không một lực lượng nào có thể ngăn cản được. Bài học cách mạng này vẫn đang giữ nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới hiện nay, bởi “lòng dân là bức tường thành vững chắc nhất” để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, phát triển đất nước.

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, gia nhập nhóm nước có mức thu nhập trung bình. Chính trị - xã hội đất nước ổn định; quốc phòng an ninh được tăng cường; văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy và mở rộng. Sức mạnh của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền của đất nước được giữ vững. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, nhiều yếu kém nội tại, nhất là những bất cập về thể chế, quản trị đất nước đã bộc lộ rõ hơn, làm cho tiến trình phát triển kinh tế nhanh và bền vững gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại là yêu cầu bức thiết đặt ra.

Cũng cần nhắc lại rằng, thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 là một minh chứng hùng hồn trong thực tiễn, khẳng định vai trò và sức mạnh của quần chúng nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” - là nguyên tắc kết nối hiệu quả khi mà thời điểm đó nhiều người dân chưa hiểu hết Đảng, nhưng thông qua sự vận động, tập hợp, quy tụ của Mặt trận Việt Minh, các tầng lớp nhân dân từ nông dân, công nhân đến trí thức, kể cả những nhà tư bản yêu nước… đều cùng nhau đứng lên giành chính quyền. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục vận dụng bài học quý giá này để huy động sức mạnh của mọi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài cùng chung lòng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, làm nên những thành công trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

MINH GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Văn minh để chuyên nghiệp

Kể từ mùa bóng 2021, giới chức VFF và VPF sẽ xử lý nghiêm, phạt nặng về tài chính, thậm chí sẽ đình chỉ các HLV nếu không tham gia họp báo (hay cử trợ lý họp thay) sau trận đấu. Bất kể đội nhà thắng hay thua, đây vẫn là điều bắt buộc đối với các nhà cầm quân vì nhiều mùa bóng qua, HLV đôi khi coi nhẹ điều này, tạo ra hình ảnh không đẹp trong mắt giới truyền thông lẫn người hâm mộ.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn