Bàn về chính sách bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn

Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa tổ chức hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”.

Hội thảo thu hút hơn 200 chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và người nông dân cùng trao đổi, thảo luận về các thách thức đối với chính sách, pháp luật và thực tiễn được triển khai bảo vệ, phát triển bền vững rừng ngập mặn. Các tham luận của các chuyên gia đã giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái rừng ngập mặn; chính sách và pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn; con người và rừng ngập mặn. 

Hội thảo là một trong 3 hoạt động chính của dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TPHCM”, do Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát triển sinh kế đến với 1.548 người dân thuộc 3 nhóm đối tượng dân cư là hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng, hộ nghèo sống phụ thuộc vào rừng và trẻ em trên địa bàn huyện Cần Giờ (TPHCM). 

Tin cùng chuyên mục