Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGPO
Từ ngày 16 đến ngày 31 - 7 - 2017, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Lê Thị Nị (5/12/2016): Anh Thuần (Long An): 1.000.000đ.  

Giúp Nguyễn Phát Đạt (22/5): cô Hương (Q. Tân Phú): 200.000đ.             

Giúp bé Nguyễn Thế Dững (25/5): Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh): 500.000đ.                            

Giúp Phạm Thị Nghĩa (29/5): cô Hương (Q. Tân Phú): 200.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ.          

Giúp anh Nguyễn Xuân Đông (1/6): Tâm (Bưu cục An Lạc): 1.000.000đ, cô Hương (Q. Tân Phú): 200.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ.                  

Giúp bé Phạm Minh Anh (5/6): Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ.         

Giúp em Nguyễn Thị Thu Hà (8/6): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Trần Thị Kim Oanh (Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thiện Ân (12/6): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Trần Thị Kim Oanh (Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ Hoàng Duy (15/6): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc  Quang  (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, cô Hương (Q. Tân Phú): 200.000đ,           

Giúp anh Lê Quang (19/6): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ.

Giúp Phan Anh Trường (22/6): Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Bình Tân): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ.      

Giúp chị Nguyễn Thị Thu Thủy (26/6): Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Bình Tân): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Kim Oanh (TPHCM): 100.000đ, Nguyen Huu Thoai (ck): 200.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ, Co Mai Q6 (ck): 100.000đ. 

Giúp chị Trần Thị Thúy (29/6): Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Bình Tân): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, cô Kim Loan (P.15, Q. 10): 1.000.000đ, Phạm Trung HIếu (Ỷ Lan, P.Hiệp Tân, Q. Tân Phú): 300.000đ, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ, Co Mai Q6 (ck): 100.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Ly (2/7): Đoàn Thị Kim Ngọc (Q. Bình Tân): 200.000đ. Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, cô Kim Loan (P.15, Q. 10): 500.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ.                    

Giúp chị Trần Thị Dữ (6/7): Lê Nhơn: 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, bạn đọc (Q. 10): 250.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, cô Kim Loan (P.15, Q. 10): 500.000đ, Lương Ngọc Sự, Ngọc Tuấn (P.10, Q. 5): 200.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ, Anh Thanh (ck): 2.000.000đ, Huynh Thi Thanh Van (ck): 1.000.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ, Ly Huynh Tan Loc (ck): 500.000đ, Pham Thi Hoa (ck): 200.000đ, Ban doc chuyen khoan: 1.000.000đ, Ba Ho Thi Xem ,  71 Le Van Tho P8, Go Vap: 1.000.000đ, Co Mai Q6 (ck): 200.000đ.                        

Giúp anh Huỳnh Nguyễn Phương Tùng (10/7): Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Lê Nhơn : 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, cô Kim Loan (P.15, Q. 10): 500.000đ, Ha Boi Thi (ck): 500.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ, Pham Thi Hoa (ck): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (ck): 200.000đ, Bac Ky (Quan 7): 2.000.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ, Co Mai Q6 (ck): 100.000đ.                         

Giúp anh Lê Văn Thanh (13/7): Chu Lệ Uyên (Canada): 4.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bạn đọc (Q. Tân Bình): 450.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Nhơn: 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, Bá Dũng, Phương Thủy: 1.000.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, cô Kim Loan (P.15, Q. 10): 500.000đ, Cẩm Hồng, Thanh Tùng (P.10, Q. 5): 200.000đ, Lương Ngọc Sự, Ngọc Tuấn (P.10, Q. 5): 200.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Nguyen Van Tai (ck): 200.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ, Nguyen Thi Kim Anh (ck): 500.000đ, Co Mai Q6 (ck): 100.000đ.                                                     

Giúp chị Nguyễn Thị Thúy Diễm (17/7): Chú Định (Q. 1): 1.000.000đ, Gia Hân, Gia Huy(Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Trí Đức (Q. 3): 2.000.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình: 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh (Úc): 300.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM  Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, bạn đọc: 400.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, Q. 10): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, CMM & CE, TKT: 200.000đ, Lê Nhơn: 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, bạn đọc (Q. 10): 250.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, cô Kim Loan (P.15, Q. 10): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (ck): 10.000đ, Ly Huynh Tan Loc (ck): 300.000đ, Nguyen Thi Cam Van (ck): 50.000đ, Cao Van Tuan (ck): 500.000đ, Chú Nguyễn Ngọc Diệp (ck): 200.000đ, Co Mai Q6 (ck): 200.000đ.

Giúp em Hoàng Ngọc Huy (20/7): Bạn đọc (Q. 1): 1.000.000đ, Trí Đức (Q. 3): 2.000.000đ, CMM & CE, TKT: 200.000đ, Nguyễn Thị Minh Hường, Nguyễn Hoàng Nam (P.2, Q. 5): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.12, Q. 4): 250.000đ, bạn đọc (Q. 10): 250.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, cô Kim Loan (P.15, Q. 10): 500.000đ, Lê Nhơn: 200.000đ, Lương Ngọc Sự, Ngọc Tuấn (P.10, Q. 5): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ,  Triệu Thị Bích Huyền (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Bình Thạnh): 1.000.000đ, Co Lien (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 300.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Cao Van Tuan (ck): 500.000đ, Ly Huynh Tan Loc (ck): 200.000đ, Chú Nguyễn Ngọc Diệp (ck): 200.000đ, Mac Phuong Minh (ck): 1.000.000đ, Co Mai Q6 (ck): 200.000đ, Truong Thi Hoang Oanh (ck): 1.000.000đ.

Giúp anh Trương Thế Duy (24/7): Bạn đọc (Q. 10): 250.000đ, bạn đọc (Q. 1): 1.000.000đ, bác Nguyễn Đức Hào (Bà Hạt, P.6, Q. 10): 1.000.000đ, Phạm Thị Kim Hoanh (TPHCM): 100.000đ, CMM &CE, TKT): 200.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Anh Trí Đức (Q3-TPHCM): 2.000.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Co Mai Q6 (ck): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Sĩ Tình (27/7): Trí Đức (Q. 3): 2.000.000đ, bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, CMM &CE, TKT): 200.000đ, bạn đọc (Q. 1): 1.000.000đ, cô Hương (Q. Tân Phú): 200.000đ, bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 1.000.000đ, Nguyễn Ngọc Trường (Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.000.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ,  Tran Thi Ngoc Quy (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Kim Liên (27/7): Trí Đức(Q. 3): 2.000.000đ, chú Định (Q. 1): 1.000.000đ, bà Nguyễn Thị Son (Q. 7): 500.000đ, bạn đọc: 250.000đ, HTX Số 3: 500.000đ, HTX Số 4: 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ,      

Giúp chị Nguyễn Thị Kim Liên (31/7): Chú Định, Q1: 1.000.000đ, Bà Nguyễn Thị Son (Q7-TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Trí Đức (Q. 3): 2.000.000đ, Hợp tác xã số 3: 500.000đ, Hợp tác xã số 4: 500.000đ.

Giúp Quỹ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH  SXTM  Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.500.000đ, bé Minh Tâm + Xuân Thanh (Q.1): 1.000.000đ, Diệu Bình (Q. Bình Tân): 1.000.000đ, Vo Pham Minh Nguyet (ck): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX,TM, Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ,  Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.500.000đ.                                                   

Giúp Quỹ Những người tật & Trẻ em mồ côi TPHCM: Diệu Bình (Q. Bình Tân): 1.000.000đ.                                                                                                                     

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc (Q.12): Chu Lệ Uyên (Canada): 3.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Phan Lạc Bình (Hòa Hưng, P.12 Q. 10): 200.000đ,  Nguyễn Văn Mẽo (Tân Chánh Hiệp, Q. 12): 1.000.000đ, Nguyễn Xuân Huy (Đoàn Văn Bơ, Q. 4): 300.000đ, bà Nguyễn Thị Phấn (Trịnh Hoài Đức, P.15, Q. 5): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.500.000đ, Diệu Bình (Q. Bình Tân): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bế tắc vì con bị ung thư máu

Vừa học hết lớp 5, bé Võ Hoàng Nam (ảnh, 11 tuổi, ở xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) phát bệnh ung thư máu. Anh Võ Hoàng Đông, ba bé Nam, bị bệnh viêm màng não cách đây 8 năm, từ đó phải ra vào bệnh viện suốt, không thể làm việc ổn định. 

Bạn đọc tiếp sức

381,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 3 và 4-2020, Báo SGGP đã chuyển 381,2 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi các hoàn cảnh cần giúp, đã đăng trên Báo SGGP.