Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện báo Sài Gòn giải phóng

SGGPO
Từ ngày 1 đến ngày 10 - 02 - 2018, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp 3 bé mồ côi (30/11/2017): Nguyen Ngoc Diep (ck): 300.000đ.

Giúp Nhữ Thị Bình (7/12/2017): Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.
Giúp Hồ Hào Em (11/12/2017): Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.
Giúp Trần Thị Trâm Oanh (14/12/2017): Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.
Giúp 2 chị em bà Đặng Phương & ông Đặng Xú (28/12): Bạn đọc (Q. Tân Bình): 500.000đ, Co Mai Q6 (ck): 300.000đ.
Giúp bé Hoàng Hữu An (04/1): Lương Thanh Tùng , Ngọc Tuấn (P.10, Q.5): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Co Mai Q6 (ck): 100.000đ.
Giúp chị Lê Thị Thùy Dung (08/1): Lương Thanh Tùng, Ngọc Tuấn (P.10, Q.5): 200.000đ, bạn đọc (Q. Tân Bình): 500.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Mai Tuyet Hoa (ck): 300.000đ, Co Mai Q6 (ck): 200.000đ.
Giúp bé Nguyễn Hoàng Hữu Phước (11/1): Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Luong Van Truc (ck): 200.000đ, Bac Ky Q7 (ck): 2.500.000đ, Nguyen Thi Thanh Nhan (ck): 300.000đ, Co Mai Q6 (ck): 200.000đ. 
Giúp bé Hồ Yến Chi (15/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, Lương Thanh Tùng , Ngọc Tuấn (P.10, Q.5): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, chú Chính (P.15, Q.5): 100.000đ. 
Giúp Phạm Thị Minh Thư (15/1): Pham Thi Doi (ck): 1.000.000đ.
Giúp em Lê Thị Lệ Hằng (18/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam(Q.1): 200.000đ, Nguyễn Thị Trang (Hòa Hảo, P.5, Q.10): 300.000đ, Tran Kim Binh (ck): 1.000.000đ.         
Giúp chị Võ Thị Thu Vân (22/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam(Q.1): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Hoàng Mỹ Quang (Hải Phòng): 200.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, Anh Huynh Tan Thanh (ck): 3.000.000đ, Tran Thi Thanh Hang (ck): 200.000đ, Vu Ngoc Nam (ck): 1.000.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 2.000.000đ, Tran Quoc Hoang-Đà Nẵng (ck): 200.000đ, Nguyen Ngoc Diep (ck): 200.000đ.     
Giúp bà Dương Thị Gõ (25/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Hoàng Mai (USA)): 450.000đ, bạn đọc (Q. Tân Bình): 500.000đ, Phạm Thị Nam(Q.1): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, cô Mai (TPHCM): 500.000đ, cô Diễm (Lê Quốc Hưng, P.12.Q.4): 500.000đ, chú Chính (P.15, Q.5): 100.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, Thai Hong Lan (ck): 500.000đ, Ong Hoang Van Phu (ck): 5.000.000đ, Ban doc chuyen khoan: 500.000đ, Vo Thi Kim Thanh (ck): 200.000đ, Ba Doan Thi Khuyen (ck): 500.000đ, Dieu Trang (ck): 500.000đ, Ban doc chuyen khoan: 200.000đ.         
Giúp bé Đặng Thị Yến Linh (29/1): Vũ Minh Hải (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ, CMM &CE,TKT: 200.000đ, Phạm Thị Nam(Q.1): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, cô Mai (TPHCM): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, chú Chính (P.15, Q.5): 100.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, Tang Tuyet Phan (ck): 300.000đ, Nguyen Ngoc Quynh (ck): 250.000đ.       
Giúp bà Giang Muối (1/2): Chú Định (Q.1): 500.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Trí Đức (Q.3): 2.000.000đ, Hoàng Mai (USA)): 400.000đ, Lương Thanh Tùng, Ngọc Tuấn (P.10, Q.5): 200.000đ, CMM &CE,TKT: 200.000đ, Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Q.10): 2.000.000đ, Phạm Thị Nam(Q. 1): 200.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, cô Mai (TPHCM): 500.000đ, cô Diễm (Lê Quốc Hưng, P.12.Q.4): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, anh Dân (Q.5): 200.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, Nguyen Ngoc Quynh (ck): 250.000đ, Truong Thi Son Ca (ck): 100.000đ, Nguyen Thi Bach Nhan (ck): 2.000.000đ, Ha Boi Thi (ck): 500.000đ, Co Hanh (ck): 500.000đ, Vo Thi Hanh (ck): 3.000.000đ, Ban doc chuyen khoan: 1.000.000đ.                                
Giúp anh Nguyễn Văn Nhu (5/2): Bạn đọc (Q. 1): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Q.10): 2.000.000đ, Phạm Thị Nam(Q. 1): 200.000đ, Trí Đức (Q.3): 1.000.000đ, Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 300.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ, cô Mai (TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, chú Chính (P.15, Q.5): 100.000đ, Hương (Q.Tân Phú): 200.000đ, anh Dân (Q.5): 200.000đ, Nguyễn Thị Bê (Nguyễn Tiểu La,P.4,Q.10): 300.000đ, Ong Hoang Van Phu (ck): 5.000.000đ.                                           

Giúp bé Lê Thị Bảo Linh (8/2): Bạn đọc (Q. 1): 500.000đ, Đỗ Văn No (Nguyễn Tiểu La, P.4, Q.10): 300.000đ, Trí Đức (Q.3):3.000.000đ, Nguyễn Minh Hoàng (Q.6): 1.000.000đ, cán bộ hưu trí Nguyễn Thanh Tòng: 1.000.000đ, Nguyễn Đắc Tâm (Q.10): 500.000đ.

Giúp em Thanh Bình: Trí Đức (Q.3): 1.000.000đ.  

Giúp Lê Quang Thanh: Ta Quang Vinh (ck): 2.000.000đ.

Giúp Trần Thị Hồng: Ba Doan Thi Khuyen (ck): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.  

Giúp Quỹ Bếp ăn Bảo Hòa, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM: Dieu Trang (ck): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 1.500.000đ, Nguyễn Bá Bông, Vân Anh (Nguyễn Trãi, Q.1): 200.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện An Bình TPHCM: Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 1.500.000đ, Nguyễn Bá Bông, Vân Anh (Nguyễn Trãi, Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Bình Dân TPHCM: Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 1.500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM: Vũ Thị Tỉnh, Đoàn Minh Tuấn (Nguyễn Trãi, Q.1): 1.500.000đ, Nguyễn Bá Bông, Vân Anh (Nguyễn Trãi, Q.1): 200.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc (Q.12): Chu Lệ Uyên (Q.10): 3.000.000đ.

Giúp Quỹ Vững lòng Biển đảo: Phan Thanh Hoàng (Cách Mạng Tháng 8, P.15,Q.10): 500.000đ.  

Giúp Quỹ Từ thiện Báo SGGP: Bé Nhi, Khoa (Q.Bình Thạnh): 200.000đ,Hoàng Khoa (Q.Phú Nhuận): 500.000đ, Nguyen Thi Thao (ck): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.  

Ủng hộ quà Tết cho người nghèo: Agribank chi nhánh Chợ Lớn: 5.000.000đ, Agribank chi nhánh Miền Đông: 5.000.000đ, Cty CP XNK Duoc Pham Cho Lon (ck): 1.000.000đ, Cty CP Y DP VIMEDIMEX: 10.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo

Gia đình ông Nguyễn Văn Ngon (61 tuổi) thuộc diện hộ nghèo ở ấp 2, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đã vậy, ông Ngon mắc bệnh ung thư gan, còn vợ ông bị lao phổi đã nhiều năm nay khiến gia đình càng thêm kiệt quệ.

Bạn đọc tiếp sức

381,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 3 và 4-2020, Báo SGGP đã chuyển 381,2 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi các hoàn cảnh cần giúp, đã đăng trên Báo SGGP.