Bảng vàng Quỹ xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 24-9-2021 đến ngày 7-10-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19: Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (CK): 400.000.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Hứa Mỹ Hạnh (Chánh Hưng, P. 4, Q. 8): 2.000.000đ, A. Phạm Trường (Q. 3): 2.000.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 60.000đ, Tran Thi Kim Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 93003 (CK): 3.000.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Nguyen Minh Phung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Bui Dai Thang (CK): 200.000đ, Nguyen Minh Phung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Nguyen Pham Minh Kien (CK): 500.000đ. 

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Nguyen Thi Hong Trinh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Pham Minh Kien (CK): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Nguyen Pham Minh Khoa (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Nguyen Pham Minh Khoa (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Ngo Thi Thanh Sang (CK): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Thuy Hang (CK): 1.000đ, Nguyen Van Xuan (CK): 1.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 250.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Ngo Thi Thanh Sang (CK): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19): Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 200.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Ngo Thi Lieu (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, LPT (CK): 110.000đ, Bạn đọc TK số…31019 (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): ): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Van Anh (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 61014 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ngo Quang Manh (CK): 1.000.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, LPT (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ, bạn đọc TK số… 172622 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 39398 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 75880 (CK): 200.000đ, Nguyen Le Dien (CK): 100.000đ, Huynh Thi Thuy Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86279 (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Thai Hong Phu (CK): 300.000đ, Hoang Anh Thu (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): ): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ. 

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng  HCCG 21-56 (20-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp bé Tống Viết Huy Hoàng HCCG 21-53 (06-8-): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp cháu Trần Công Thành HCCG 21-51 (03-8): Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21-37 (01-6):  LPT(CK): 300.000đ. 

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Chu Thi Lien Chi (CK): 10.000đ, bạn đọc TK số… 66014 (CK): 150.000đ.

Giúp Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bạn đọc tiếp sức