Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 25-11 đến ngày 1-12-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Ủng hộ chương trình “Đồng hành vượt cạn” - Báo SGGP: Hội nữ Doanh nhân TPHCM - HAWEE (CK): 250.000.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Viết Hải HCCG 21-80 (30-11): Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Nhu Mai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 08183 (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 28140 (CK): 200.000đ, Duong Thi Thoa + Nguyen Thi Chung 279/5 Huỳnh Văn Bánh – Q.Ppú Nhuận (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh HCCG 21-79 (26-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 99999 (CK): 500.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Huong (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 75.000đ, Bạn đọc TK số… 41350 (CK): 1.000.000đ, Le Dinh Quang (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36117 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 28859 (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bà To Thi Phan 138-62 Truong Cong Dinh P.14 Q. TB (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp bé Hồ Hoàng Nguyễn Nguyễn HCCG 21-78 (23-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 62010 (CK): 200.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Bảo Ngọc HCCG 21-77 (16-11): Bạn đọc (Q.Tân Phú): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Duy Quỳnh HCCG 21-76 (12-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp bé Dương Nguyên Khang HCCG 21-75 (09-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Soa HCCG 21-74 (06-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Diệp HCCG 21-73 (2-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Phúc Thịnh HCCG 21-72 (29-10): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp bà Trần Thị Trúc HCCG 21-71 (26-10): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Doãn Cửu HCCG 21-70 (22-10): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Đoàn Thị Kim Phượng và Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Đoàn Thị Kim Phượng và Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-10): Đoàn Thị Kim Phượng và Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Đoàn Thị Kim Phượng và Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng HCCG 21-56 (20-9): Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp Chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp em Châu Viết Hoàng Long HCCG 21-40 (11-6): Co Phuong – Q.12 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 3.100.000đ, DS. Trần Bích Dung – Công ty TNHH SX TM -DP Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 15.000.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 6.400.000đ, DS. Trần Bích Dung – Công ty TNHH SX TM -DP Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 15.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 4.000.000đ.

Giúp đồng bào lũ lụt tại tỉnh Bình Định: Phạm Chánh Tiến (Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q. 4): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Vợ tật nguyền, chồng lao phổi nặng

Cuộc đời anh Huỳnh Văn Trường (45 tuổi, ngụ khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là chuỗi ngày khốn khó khi anh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 7 tuổi. Anh nghỉ học sớm, làm thuê đủ nghề ở miền Nam và Tây Nguyên.

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).