Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 3 đến ngày 16-3-2022, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Nguyễn Hữu Thọ HCCG 22-14 (08-3): Bà Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, nhóm Từ thiện Hồng Liên: 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 95624 (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Cty TNHH Thuan Loi (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 89649 (CK): 125.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Le Nguyen Truc Ngoc (CK): 100.000đ.

Giúp bà Kpă Tă HCCG 22-13 (04-3): bạn đọc (Q. Tân Phú): 1.000.000đ, Bà Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ,nhóm Từ thiện Hồng Liên: 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 37006 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 16602 (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 33999 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 98888 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Phan Thi Xuan Trang (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 38022 (CK): 2.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 375.000đ, Bạn đọc TK số… 67603 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91995 (CK): 100.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, bà To Thi Phan - Q.Tân Bình (CK): 300.000đ, Bui Dai Thang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ,  Ông Nguyen Vu Tue (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ.

Giúp em Phạm Thị Mỹ HCCG 22-12 (01-3): Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 1.000.000đ,   Bà Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 03547 (CK): 500.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 500.000đ, NN Bạn đọc P.13 Q.4 (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Do Quang Anh (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Ông Nguyen Vu Tue (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trần Minh Hoài HCCG 22-11 (25-2): Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 250.000đ, bạn đọc (Q. Tân Phú): 500.000đ, Bà Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, NN Bạn đọc P.13 Q.4 (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 1.000.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, NCLam (CK): 200.000đ, Cty TNHH Thuan Loi (CK): 500.000đ.

 Giúp anh Phan Đức Sinh HCCG 22-10 (22-2): Nguyễn Ngọc Tâm Thiện : 500.000đ, Bà Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, NN Bạn đọc P.13 Q.4 (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, NCLam (CK): 200.000đ.

Giúp bé Ngô Hoàng Thiên Long HCCG 22-09 (18-2): Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 250.000đ, NN Bạn đọc P.13 Q.4 (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, NCLam (CK): 200.000đ.

Giúp chị Võ Thị Thanh Loan HCCG 22-08 (15-2): NN Bạn đọc P.13 Q.4 (CK): 100.000đ, NCLam (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Thiện HCCG 22-07 (11-2): NN Bạn đọc P.13 Q.4 (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, NCLam (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Đặng Đình Bắc HCCG 22-06 (08-2): NN Bạn đọc P.13 Q.4 (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, NCLam (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Hoàng Đức Bình HCCG 22-05 (26-1): bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, Cty TNHH Thuan Loi (CK): 500.000đ.

Giúp bà Triệu Thị Hạnh HCCG 22-04 (19-1): bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Huỳnh Ngọc Thuận HCCG 22-03 (11-1):bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 25018 (CK): 2.000.000đ, Cty TNHH Thuan Loi (CK): 500.000đ.

Giúp anh Lê Duy Tâm HCCG 22-02 (7-1): bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Quốc Luật HCCG 22-01 (5-1): bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Tấn Hậu HCCG 21-87 (25-12): bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Trần Thị Ngụ HCCG 21-86 (21-12): bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Linh Đan HCCG 21-85 (18-12): Bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-84 (14-12): bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Kim Thoa HCCG 21-83 (11-12): Bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Trần Thiên Phúc HCCG 21-82 (07-12): Bạn đọc TK số… 75696 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Huu Phuc (CK): 500.000đ, H Niem Nie (CK): 10.000đ, Tran Van Su (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hong (CK): 20.000đ, Dieu Binh - quan Binh Tan (CK): 1.000.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình “Gửi nắng cho em”  do Đoàn TN Báo SGGP tổ chức: Trương Minh Nhật (Đường 24, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức): 1.000.000đ, ACH Cong Ty Nam Truong Son (CK): 20.000.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ, Dieu Binh - quan Binh Tan (CK): 1.000.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, 

Ủng hộ Trung tâm nuôi - dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Dieu Binh - quan Binh Tan (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Phan Thị Nga HCCG 22-15 (15-3): Bạn đọc số TK …5549 (CK): 100.000đ, Dang Thi Mai Mo (CK): 200.000đ, Phung Van Khoi (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Ban doc (CK): 2.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc số TK …9649 (CK): 150.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Ban doc (CK): 750.000đ. 

Giúp anh Nguyễn Hữu Thọ HCCG 22-14 (08-3): ông Nguyễn Đình Hân (Q4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 250.000đ,  Bạn đọc số TK…6845 (CK): 500.000đ, Bạn đọc số TK…1001 (CK): 500.000đ, Bạn đọc số TK… 6868 (CK): 300.000đ, Bà To Thi Phan quận Tân Bình (CK): 300.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Mr Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Ong Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc số TK…8256 (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Ban doc (CK): 250.000đ. 

Giúp bà Kpă Tă HCCG 22-13 (04-3): ông Nguyễn Đình Hân (Q4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 250.000đ, Bạn đọc (Q3): 500.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q1): 250.000đ, Bạn đọc (Q10): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc số TK…1569 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ. 

Giúp em Phạm Thị Mỹ HCCG 22-12 (01-3): ông Nguyễn Đình Hân (Q4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 250.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q1): 250.000đ, Bạn đọc (Q. Bình Thạnh): 500.000đ. 

Giúp bé Trần Minh Hoài HCCG 22-11 (25-2): ông Nguyễn Đình Hân (Q4): 250.000đ, H.T.Lê (Bình Chánh): 300.000đ. 

 Giúp anh Phan Đức Sinh HCCG 22-10 (22-2): ông Nguyễn Đình Hân (Q4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 250.000đ.   

Giúp bé Ngô Hoàng Thiên Long HCCG 22-09 (18-2): ông Nguyễn Đình Hân (Q4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 250.000đ, H.T.Lê (Bình Chánh): 300.000đ.  

Giúp chị Võ Thị Thanh Loan HCCG 22-08 (15-2): ông Nguyễn Đình Hân (Q4): 250.000đ.  

Giúp bé Nguyễn Duy Thiện HCCG 22-07 (11-2): ông Nguyễn Đình Hân (Q4): 250.000đ.  

Giúp gđ. anh Đặng Đình Bắc HCCG 22-06 (08-2): Bạn đọc số TK… 1569 (CK): 200.000đ. 

 Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Lê Thị Thìn: 1.000.000đ,  H.T.Lê (Bình Chánh): 1.000.000đ, Nguyen Chi Anh Hoai (CK): 250.000đ, Nguyen Huu Phai (CK): 100.000đ, Nguyen Chi Anh Hoai (CK): 500.000đ, Ngo Le Dieu Ai (CK): 330.000đ, Khuat Thi Bich Thuy (CK): 200.000đ, Mach Duc Minh (CK): 500.000đ.  

Ủng hộ chương trình “Gửi nắng cho em”  do Đoàn TN Báo SGGP tổ chức: Thai Thanh Hang (CK): 300.000đ. 

Ủng hộ Trung tâm nuôi - dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: H.T.Lê (Bình Chánh): 1.000.000đ. 

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Mang bệnh nặng, vẫn chăm mẹ già

Năm 2007, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) kết luận bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1965,ngụ 51B/7 Minh Phụng, phường 5, quận 6, TPHCM) bị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 2. Bà Thủy được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. 

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).
" />