Bảng Vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 8 đến ngày 14-3-2023, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình Ông Nguyễn Văn Được HCCG 23-14 (14-3): Dong Phuong (CK): 500.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96003 (CK): 20.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… v (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 34228 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Tran Linh Chi (CK): 1.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 63333 (CK): 200.000đ, P. Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 25011 (CK): 300.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ.

Giúp em Trần Minh Nhựt HCCG 23-13 (10-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Trần Quý Thủy (Q.5): 5.000.000đ, Hợp tác xã số 3 (Q. Tân Bình): 500.000đ, Hợp tác xã số 4 (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ, Dương Thị Hồng Vân (Lý Chính Thắng, P.8, Q.3): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 34581 (CK): 300.000đ, Nguyen Dinh Manh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Dao Xuan Tho (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Thi Thanh Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Tuyet Mai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 04855 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Cao Duc Thanh (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 32609 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 60278 (CK): 200.000đ, Le Tan Tu (CK): 100.000đ, Nguyen Cong Tuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (Ck): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 87008 (CK): 500.000đ, Hoang Ngoc Son (CK): 200.000đ, Tran Thi Thu Ha (CK): 100.000đ, Co Chi P. 13 - Q.8 (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 54657 (CK): 500.000đ, Truong Anh Khoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 300.000đ, Truong Minh Phuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 25011 (Ck): 300.000đ, Dinh Van Binh (CK): 50.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Luong Phu Le (CK): 300.000đ, Kieu Thi Son Thu (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 55549 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Tran Thi Huong Giang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 01451 (CK): 100.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 07639 (CK): 1.000.000đ, Thai Van Khang (CK): 1.000.000đ, Vo Phi Phi (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 34688 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Châu Linh HCCG 23-12 (09-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Truong Thi Chau (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 18033 (CK): 5.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Co Chi P. 13 - Q.8 (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Kieu Thi Son Thu (CK): 1.000.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00023 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Bảo Ánh HCCG 23-11 (03-3): Bảo Minh + Bảo Tiên (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, LPT (CK): 45.000đ, Bạn đọc TK số… 87008 (CK): 500.000đ, Co Chi P. 13 - Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình Bà Võ Thị Tứ HCCG 23-10 (28-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Nguyen Quang Dat (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình Anh Nguyễn Thanh Tùng HCCG 23-09 (24-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Huỳnh Phụng Hoa HCCG 23-08 (21-02): Tăng Thị Xuân Kim (Q.4): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ

Giúp bé Mai Xuân Hiếu HCCG 23-07 (18-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (Ck): 100.000đ.

Giúp vợ chồng ông Tú, bà Hồng HCCG 23-06 (14-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ.

Giúp chị Lê Thị Kim Oanh HCCG 23-05 (10-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ.

Giúp gia đình Anh A Thoan HCCG 23-04 (07-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ.

Giúp gia đình chị Hồ Thị Khế HCCG 23-03 (4-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Bạn đọc TK số… 18161 (CK): 20.000đ.

Giúp em Lý Trung Quang HCCG 23-02 (31-01): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ.

Giúp cháu Thái Doãn Bính HCCG 22-81 (11-01-2023): Duong Huynh Nam Anh (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Kim Thanh (CK): 10.000đ, Nguyen Hoang Phuc (CK): 50.000đ, Tran Van Diem (Ck): 2.000.000đ, Tran Van Vinh (CK): 180.000đ, Ha Minh Tuan (CK): 100.000đ, Dinh Thi Binh An (CK): 800.000đ.

Giúp Bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 3.000.0000đ.

Giúp Bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 6.000.0000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bố nằm liệt, 4 con có nguy cơ nghỉ học

Anh Đoàn Khắc Bình (40 tuổi, trú thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là trụ cột chính trong gia đình có vợ là chị Đinh Thị Nghĩa (37 tuổi, trú cùng địa phương) và 4 người con đang tuổi ăn học.

Bạn đọc tiếp sức

Trao hỗ trợ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn

Tuần qua, tại Báo SGGP, đại diện Ban CTBĐ - CTXH đã trao 50 triệu đồng bạn đọc đóng góp, hỗ trợ em Phan Hoàng Gia Hy (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TPHCM), nhân vật trong bài “Nữ sinh nghèo mắc bệnh lạ” đăng trên trang Nhịp cầu nhân ái, Báo SGGP ngày 2-5-2023.