Bảng Vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 8 đến ngày 14-3-2023, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình Ông Nguyễn Văn Được HCCG 23-14 (14-3): Dong Phuong (CK): 500.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96003 (CK): 20.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… v (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 34228 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Tran Linh Chi (CK): 1.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 63333 (CK): 200.000đ, P. Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 25011 (CK): 300.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ.

Giúp em Trần Minh Nhựt HCCG 23-13 (10-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Trần Quý Thủy (Q.5): 5.000.000đ, Hợp tác xã số 3 (Q. Tân Bình): 500.000đ, Hợp tác xã số 4 (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ, Dương Thị Hồng Vân (Lý Chính Thắng, P.8, Q.3): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 34581 (CK): 300.000đ, Nguyen Dinh Manh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Dao Xuan Tho (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Thi Thanh Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Tuyet Mai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 04855 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Cao Duc Thanh (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 32609 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 60278 (CK): 200.000đ, Le Tan Tu (CK): 100.000đ, Nguyen Cong Tuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 64001 (Ck): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 87008 (CK): 500.000đ, Hoang Ngoc Son (CK): 200.000đ, Tran Thi Thu Ha (CK): 100.000đ, Co Chi P. 13 - Q.8 (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 54657 (CK): 500.000đ, Truong Anh Khoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 300.000đ, Truong Minh Phuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 25011 (Ck): 300.000đ, Dinh Van Binh (CK): 50.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Luong Phu Le (CK): 300.000đ, Kieu Thi Son Thu (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 55549 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Tran Thi Huong Giang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 01451 (CK): 100.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 07639 (CK): 1.000.000đ, Thai Van Khang (CK): 1.000.000đ, Vo Phi Phi (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 34688 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Châu Linh HCCG 23-12 (09-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Truong Thi Chau (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 18033 (CK): 5.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Co Chi P. 13 - Q.8 (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Kieu Thi Son Thu (CK): 1.000.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00023 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Bảo Ánh HCCG 23-11 (03-3): Bảo Minh + Bảo Tiên (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, LPT (CK): 45.000đ, Bạn đọc TK số… 87008 (CK): 500.000đ, Co Chi P. 13 - Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình Bà Võ Thị Tứ HCCG 23-10 (28-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Nguyen Quang Dat (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình Anh Nguyễn Thanh Tùng HCCG 23-09 (24-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Cụ Diệu Chúc (Quận 1): 200.000đ.

Giúp gia đình chị Huỳnh Phụng Hoa HCCG 23-08 (21-02): Tăng Thị Xuân Kim (Q.4): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ

Giúp bé Mai Xuân Hiếu HCCG 23-07 (18-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (Ck): 100.000đ.

Giúp vợ chồng ông Tú, bà Hồng HCCG 23-06 (14-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ.

Giúp chị Lê Thị Kim Oanh HCCG 23-05 (10-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ.

Giúp gia đình Anh A Thoan HCCG 23-04 (07-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ.

Giúp gia đình chị Hồ Thị Khế HCCG 23-03 (4-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ, Bạn đọc TK số… 18161 (CK): 20.000đ.

Giúp em Lý Trung Quang HCCG 23-02 (31-01): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.0000đ.

Giúp cháu Thái Doãn Bính HCCG 22-81 (11-01-2023): Duong Huynh Nam Anh (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Kim Thanh (CK): 10.000đ, Nguyen Hoang Phuc (CK): 50.000đ, Tran Van Diem (Ck): 2.000.000đ, Tran Van Vinh (CK): 180.000đ, Ha Minh Tuan (CK): 100.000đ, Dinh Thi Binh An (CK): 800.000đ.

Giúp Bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 3.000.0000đ.

Giúp Bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 6.000.0000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục