Bảng vàng Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng từ 01-01 đến 01-02-2019

SGGPO
Từ ngày 01-01 đến ngày 01-02-2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp Nguyễn Thị Tất, đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy: Phan Thị Bích Thủy (Ck): 3.000.000đ     

Giúp Trương Ngọc Trâm (16-8): Nguyễn Thị Diễm Trang (ck): 300.000đ. 

Giúp Hồ Tấn Lạc (20-8): Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, Q.1): 500.000đ

Giúp bé Thành An (23-8): Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, Q.1): 500.000đ

Giúp Ngô Thị Hanh (06-9): Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, Q.1): 500.000đ

Giúp Phan Thế Khải (25-10): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp Nguyễn Đăng Thương (29-10): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc số TK…7416 (ck): 250.000đ.   

Giúp Trần Thị Thanh Tâm (1-11): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Trương Văn Tịnh (Q. Phú Nhuận): 1.000.000đ.   

Giúp ông Nguyễn Văn Khẩn (5-11): Phan Thị Kim Dung (P9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp Nguyễn Vũ (12-11): Phương Tâm (Q. Bình Tân): 600.000đ, Trần Thị Thiên Trang (ck): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Hoàng Thanh Đinh (15-11): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phương Tâm (Q. Bình Tân): 600.000đ.

Giúp bé Nguyễn Ngọc Gia Hân (19-11): Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Phạm Bảo Trâm (22-11): Trần Thị Thiên Trang (ck): 200.000đ, Huỳnh Công Thành (ck): 500.000đ. 

Giúp Nguyễn Quang Tuệ (26-11): Đoàn Thị Kim Ngọc (P9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng, Đoàn Ngọc Quang (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Kim Anh (ck): 400.000đ, Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ.    

Giúp Nguyễn Thị Thu Hương (29-11): Đoàn Thị Kim Ngọc (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Kim Anh (ck): 300.000đ, anh Hùng (ck): 200.000đ. 

Giúp bà Lê Thị Hạnh (3-12): Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Nguyễn Thị Me (Q4-TPHCM): 1.000.000 đ, Nguyễn Thị Kim Anh (ck): 300.000đ, Nguyễn Thiên Chương (ck): 500.000đ,Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ, 

Giúp Bùi Thị Như Quỳnh (6-12): Nguyễn Thị Me (Q4-TPHCM): 1.000.000 đ, anh Hùng (ck): 200.000đ, Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ, Trần Thị Thiên Trang (ck): 200.000đ. 

Giúp Nguyễn Bá Đại (10-12): Nguyễn Lộc Phước (Tôn Đản, Q4): 1.000.000đ, anh Hùng (ck): 200.000đ, Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Huỳnh Công Thành (ck): 500.000đ,  

Giúp chị Trần Thị Mỹ Ly (13-12): Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, anh Hùng (ck): 200.000đ, Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ, Trần Thị Thiên Trang (ck): 200.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Chef Vĩnh (CK): 2.000.000đ. 

Giúp bé Nguyễn Thanh Lộc (17-12): Phan Thị Kim Dung (P9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, anh Hùng (ck): 200.000đ, Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ, Lê Công Anh Khôi-hưu trí Q2 (ck): 200.000đ, Trần Thị Thiên Trang (ck): 200.000đ, Hà Đăng Quang - Gia đình Quang Chiêu Q7 (ck): 300.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc-Diệu Trang (ck): 300.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q. 3): 400.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Huỳnh Công Thành (ck): 500.000đ.   

Giúp bé Võ Hoàng Bảo Long (20-12): Đoàn Thị Kim Ngọc (P9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Trần Thanh Mai (ck): 160.000đ, Nguyễn Thị Me (Q4-TPHCM): 1.000.000đ, Trần Thanh Mai (ck): 160.000đ, Trương Văn Hùng (ck): 15.000.000đ, anh Hùng (ck): 200.000đ, Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ, Trần Thị Thiên Trang (ck): 200.000đ, Hà Đăng Quang - Gia đình Quang Chiêu Q7 (ck): 300.000đ, Bạn đọc số TK…1911 (ck): 300.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q. 3): 400.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Huỳnh Công Thành (ck): 500.000đ, Trần Đạo Việt (CK): 300.000đ, Trần Thị Kim Oanh (Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp): 400.000đ, Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 500.000đ,.  

Giúp bé Trần Ngọc Minh Thư (24-12): Phan Thị Kim Dung (P9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Nguyễn Lộc Phước (Tôn Đản, Q4): 1.000.000đ, Hoàng+ Thảo (Q1-TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc số TK…0713 (ck): 400.000đ, Cô Hằng (USA): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Võ Thị Ngân-Nguyễn Mẫu Thiên Ân (ck): 500.000đ, Chú Mãnh (Q11-TPHCM): 200.000đ, bạn đọc số TK…0713 (ck): 400.000đ, Cô Hằng USA (ck): 300.000đ, Bạn đọc (ck): 300.000đ, Võ Thị Ngân-Nguyễn Mẫu Thiên Ân (ck): 500.000đ, anh Hùng (ck): 200.000đ, Thái Hồng Lan (ck): 500.000đ, Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ, Trần Thị Thiên Trang (ck): 200.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q. 3): 400.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Huỳnh Công Thành (ck): 500.000đ.     

Giúp gia đình ông Nguyễn Minh Lộc (27-12): Phan Thị Kim Dung (P9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Nguyễn Lộc Phước (Tôn Đản, Q4): 1.000.000đ, Hoàng+ Thảo (Q1-TPHCM): 200.000đ, anh Hùng (ck): 200.000đ,Thái Hồng Lan (ck): 500.000đ, Bạn đọc số TK…7015 (ck): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ.      

Giúp em Đào Văn Thiện (31-12): Đoàn Thị Kim Ngọc (P9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Bạn đọc TPHCM: 250.000đ, bà Lê Thị Ngọc Yến (P7, Q5): 200.000đ, Chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Lộc Phước (Tôn Đản, Q4): 1.000.000đ, Hoàng+ Thảo (Q1-TPHCM): 200.000đ, Trần N. T. Nguyên (Hoa Sứ, Q. Phú Nhuận): 1.000.000đ, Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp): 100.000đ, Hương linh Phạm Thị Lự (Nguyễn Đình Chiểu, Q3): 1.000.000đ, Bùi Thái Sơn (Q. Bình Thạnh): 400.000đ, Bạn đọc số TK…1361 (ck): 500.000đ, Bạn đọc số TK…3009 (ck): 500.000đ, bạn đọc số TK…4091 (ck): 1.000.000đ, bạn đọc số Tk…0275 (ck): 1.000.000đ, Bạn đọc số TK…8037 (ck): 500.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Hoa (ck): 2.000.000đ, Trình Xuân Lý (ck): 50.000đ, Bạn đọc số TK…0713(ck): 300.000đ, Chú Nguyễn Đức Thọ (ck): 1.000.000đ, Trần Thị Thiên Trang (ck): 300.000đ, Bạn đọc số TK…7016 (ck): 999.000đ, Nguyễn Tường Diễm Li (ck): 500.000đ, Bạn đọc số TK…3347 (ck): 2.000.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Huỳnh Công Thành (Ck): 500.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ.

Giúp em Trương Văn Đức (3-1): Bạn đọc TPHCM: 250.000đ, chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (Q3-TPHCM): 1.000.000đ, Trần Ngọc Oánh (Q4-TPHCM): 300.000đ, Nguyễn Hoài Nam (Q3-TPHCM): 200.000đ, ông Nguyễn Đức Hào (P6, Q10): 1.000.000đ, bà Nguyễn Thị Ba (P8, Q10): 500.000đ, bà Lê Thị Ngọc Yến (P7, Q5): 200.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, bà Phạm Thị Hạnh (P. Nguyễn Cư Trinh, Q1): 200.000đ, Nguyễn Lộc Phước (Tôn Đản, Q4): 1.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q1-TPHCM): 200.000đ, Trần N. T. Nguyên (Hoa Sứ, Q. Phú Nhuận): 1.500.000đ, Lê Nhơn (Q8-TPHCM): 200.000đ, Bùi Thái Sơn (Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Bà Nguyễn Thị Hoa (P27, Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Chú Nguyễn Đức Thọ (ck): 1.000.000đ, Bạn đọc số TK…1879 (ck): 200.000đ, Trần Thị Huyền Anh (ck): 1.000.000đ, Trần Thị Thiên Trang (ck): 200.000đ, Nguyễn Vũ Toàn (ck): 2.000.000đ, Nguyễn Trọng Tài - anh Sơn (ck): 1.000.000đ, Hoàng Kim Lam (ck): 500.000đ, Bạn đọc số TK…9999 (ck): 300.000đ, Bạn đọc (ck): 500.000đ, Võ Thị Ngân-Nguyễn Mẫu Thiên Ân (ck): 500.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Sương (ck): 500.000đ, Bạn đọc số TK…0944 (ck): 300.000đ, Trần Thị Minh Chánh (ck): 2.000.000đ, Bạn đọc (ck): 500.000đ, Cô Hạnh (ck): 500.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ,Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Phạm Thị Đời (CK): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ. 

Giúp gia đình em Nguyễn Thị Thúy An (7-1): Chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, cửa hàng Phương Bằng (Q. Tân Bình): 400.000đ, Cty CP VT GN&TM Quang Châu (Phan Văn Trị P12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q1-TPHCM): 200.000đ, ông Cao Văn Tuấn (Q7-TPHCM): 1.000.000đ, Trần N. T. Nguyên (Hoa Sứ, Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Bà Lê Thị Ngọc Yến (P7, Q5): 200.000đ, Nguyễn Thị Me (Q4-TPHCM): 1.000.000đ, Chú Mãnh (Q11-TPHCM): 200.000đ, Bùi Thái Sơn (Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Lâm Kiết Tường (ck): 1.000.000đ, Lê Văn Phương-Gia đình Bác sĩ Lê Thân (ck): 5.000.000đ, Bạn đọc số TK…0713 (ck): 300.000đ, Võ Thị Ngân - Nguyễn Mẫu Thiên Ân (ck): 500.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước - Thủ Đức): 1.500.000đ, cô Kim Anh (CK): 1.000.000đ, Liên Thành (CK): 1.000.000đ, Đặng Thị Ngọc Bích LVS (CK): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ.  

Giúp anh Đỗ Quốc Sử (10-1): Chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Me (Q4-TPHCM): 1.000.000đ, Hương linh Phạm Thị Lự (Nguyễn Đình Chiểu, Q3): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q10-TPHCM): 500.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, bà Nguyễn Thị Truyền (huyện Bình Chánh): 1.000.000đ, Bà Nguyễn Thị Hoa (P27, Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Bà Lê Thị Ngọc Yến (P7, Q5): 200.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q.6): 200.000đ, Lê Nhơn (Q8-TPHCM): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Thảo, Hoàng (Q.1): 200.000đ, Bùi Thái Sơn (Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước - Thủ Đức): 1.500.000đ, Huỳnh Công Thành (ck): 500.000đ, Võ Thị Kim Anh (CK): 200.000đ, Trần Thị Hoàng Vy - Q.2 (CK): 200.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ. 

Giúp Trần Thị Bích Trâm (14-1): Chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 3.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (P1, Q6): 200.000đ, Lương Phú Lễ (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q.3): 400.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Thảo, Hoàng (Q.1): 200.000đ, Nguyễn Thị Bê (Q.10): 300.000đ, Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp): 100.000đ, Bùi Thái Sơn (Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Thái Hồng Lan (CK): 500.000đ, Nguyễn Ngọc Biên (Ck): 500.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Trần Thị Thiên Trang (CK): 300.000đ, Trịnh Kỳ Nam (CK): 500.000đ, Huỳnh Công Thành (ck): 500.000đ, Ông Phúc - Q.10 (CK): 4.000.000đ, Gia đình BS Lê Thân (CK): 2.000.000đ, Võ Thị Kim Anh (CK): 200.000đ, Bác Nguyễn Văn (CK): 500.000đ, Lê Thanh Lâm (CK): 500.000đ, Lương Đức Đê (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...02019 (CK): 500.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q. 3): 200.000đ, Trần Thị Kim Chi (CK): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ.

Giúp Gia đình chị Trần Thị Út (17-1): Gia đình ông Lê Văn Tình (P. 13, Q.6): 300.000đ, Nguyễn Hoài Nam (Q.3): 200.000đ, Chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ, gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Lê Nhơn (Q8-TPHCM): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, công ty Phước Nguyên (Q.6): 5.000.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Thảo, Hoàng (Q. 1): 200.000đ, Đỗ Văn No (Q. 10): 300.000đ, Bùi Thái Sơn (Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước - Thủ Đức): 1.500.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, GD bác sĩ Lê Thân (CK): 2.400.000đ, Quân Chef Vĩnh (CK): 3.000.000đ, Hoàng Đức Tuấn (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Thụy Thu Vân (CK): 1.000.000đ, ông Phú Q.10 (CK): 5.000.000đ, Trần Kim Toàn (CK): 200.000đ, Lương Đức Đê (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…69951 (CK): 50.000đ, An Dũng (CK): 3.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Trần Thị Kim Chi (CK): 1.000.000đ, Lê Ngọc Hồng (CK): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ.

Giúp Trần Thị Bé (21-1): Chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ, Lưu Văn Luận (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, anh Tuấn (Q. Thủ Đức): 50.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P.7, Q. 5): 300.000đ, Trần Bửu Hiệp (Hồng Hà, P. 9, Q. Phú Nhuận): 2.000.000đ, Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 100.000đ, Thảo, Hoàng (Q. 1): 200.000đ, Ngũ Tố Nữ (Q.10): 300.000đ, Diệp Tuấn Anh (Q. Gò Vấp): 100.000đ, Bùi Thái Sơn (Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Nguyễn Thị Hoa (CK): 1.000.000đ, Tống Hoàng Phúc (CK): 100.000đ, GĐ bác sĩ Lê Thân (CK): 3.000.000đ, Trần Kim Toàn (CK): 200.000đ, Ông Phúc Q.10 (CK): 5.000.000đ, Lương Đức Đê (CK): 200.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (Gò Vấp) (CK): 500.000đ, Lê Thị Thu Nga- cháu Vân Lê (CK): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q. 3): 200.000đ, Trần Thị Kim Chi (CK): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ. 

Giúp Bà Nguyễn Thị Vương (24-1): Chú Định (Q1-TPHCM): 500.000đ. Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Quận 1): 200.000đ, Thảo, Hoàng (Q. 1): 200.000đ, Từ Xú (Q. 10): 300.000đ, Diệp Tuấn Anh (Q. Gò Vấp): 100.000đ, Võ Thị Mai Phụng (P.4, Q.3): 1.000.000đ, Lương Phú Lễ (P.5, Q. Gò Vấp): 300.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước - Thủ Đức): 1.500.000đ, Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Lê Ngọc Hồng (CK): 2.000.000đ, Diệu Thanh Quân (CK): 500.000đ, Nguyễn Văn Huệ (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Võ Thị Ngân - Nguyễn Mẫu Thiên Ân, Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Nguyễn Trọng Thủy (CK): 500.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Lương Đức Đề (CK): 200.000đ, Lê Thị Thu Nga- cháu Viên Lê (CK): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Trần Thị Kim Chi (CK): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 500.000đ, Liêu Kim Liên (CK): 300.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Tuyết Lan (28-1): bé Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Hiền + Hạnh + Hùng (P.7, Q.11): 2.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Anh Tuấn (Thủ Đức): 50.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, ông Nguyễn Văn Da (CK): 500.000đ, Lê Thị Thu Nga - cháu Thức Lê (CK): 500.000đ, Mỹ Dung (Q.1): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P.7, Q. 5): 300.000đ, Cao Văn Tuấn (Q. 7): 1.000.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Trần Thị Kim Oanh (Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp): 400.000đ, Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Nguyễn Hoàng Đức Phúc (Canada): 1.000.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q. 3):200.000đ, Thái Hồng Lan (CK): 500.000đ, Ông Phúc Q.10 (CK): 5.000.000đ, Trần Thị Kim Chi (CK): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Lan (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Văn Đời (CK): 1.000.000đ, Liêu Kim Liên (CK): 300.000đ, Hùnh (CK): 200.000đ, Võ Thị Ngân + Nguyễn Mẫu Thiên Ân Q.Gò Vấp (CK): 500.000đ, Hoàng Thủy Bảo Trân (CK): 1.000.000đ.

Giúp Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Võ Hồng Sơn: Jen Been Chyi Co, LTD (Q. Tân Bình): 7.000.000đ.

Giúp chương trình mổ tim cho người nghèo: Bé Lâm Thanh Hà (Tasmania, Úc): 10.000.000đ

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Hà Thiên Nhiên (Tôn Thất Tùng, Q1): 1.000.000đ, Nguyễn Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Cty CP VT GN&TM Quang Châu (Phan Văn Trị P12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Vũ Thị Tĩnh (Q1-TPHCM): 500.000đ, bà Nguyễn Thị Truyền (huyện Bình Chánh): 1.000.000đ, Nguyễn Xuân Huy (Đoàn Văn Bơ, Q4): 200.000đ, Bạn đọc số TK…3559 (ck): 500.000đ, Nguyễn Thị Kim Cúc (ck): 400.000đ, anh Đệ (P.13, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, gia đình cụ ông Nguyễn Văn Tám (Thông) P. 17, Q. 5: 100.000.000đ, Jen Been Chyi Co, LTD (Q. Tân Bình): 10.000.000đ, Bà Phan Thị Đạm (Q. 5): 5.000.000đ, Minh Triết (Q. 10): 2.000.000đ, bé Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 200.000đ.

Giúp Quỹ Từ Thiện và Bếp ăn Từ thiện bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 6.000.000đ, Cty CP VT GN&TM Quang Châu (Phan Văn Trị P12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Vũ Thị Tĩnh (Q1-TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ.

Giúp bệnh nhân nghèo ung bướu và Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè: Jen Been Chyi Co, LTD (Q. Tân Bình): 10.000.000đ.  

Giúp Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Cty CP VT GN&TM Quang Châu (Phan Văn Trị P12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn người già neo đơn: Cty TNHH XD DVKT Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 3.000.000đ, Cty CP VT GN&TM Quang Châu (Phan Văn Trị P12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, bà Nguyễn Thị Truyền (huyện Bình Chánh): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện bệnh viện Nhi đồng 1: Jen Been Chyi Co, LTD (Q. Tân Bình): 4.000.000đ. 

Giúp Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi khuyết tật Gò Vấp: Jen Been Chyi Co, LTD (Q. Tân Bình): 9.000.000đ.    

Giúp hoạt động từ thiện tài ĐakNgo, Tuy Đức, Đắk Nông: Công Ty Cổ Phần Dược Đại Nam: 15.000.000đ.  

Giúp đồng bào lũ lụt: Vũ Thị Tĩnh (Q1-TPHCM): 500.000đ. 

Giúp nạn nhân chất độc da cam: Vũ Thị Tĩnh (Q1-TPHCM): 500.000đ. 

Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Vũ Thị Tĩnh (Q1-TPHCM): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 4.000.000đ.  

Giúp Học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM: 2.500.000đ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM: 2.500.000đ, Phòng Khám Đa khoa Ngọc Minh (ck): 70.500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bé gái 6 tuổi ung thư gan

Bé Mai Hồng Thảo Vy, 6 tuổi, con anh Mai Tiến Hoàng và chị Nguyễn Thị Hồng Phương (tổ 4, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã 4 năm chống chọi với u gan ác tính.

Bạn đọc tiếp sức