Bảng vàng Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ 26-10 đến 1-11)

Từ ngày 26-10 đến ngày 01-11-2022, Quỹ xã hội - từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Trương Hoàng Trâm Anh HCCG 22-69 (01-11): Nguyen Thi Ngoc Trinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi My Hong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 32609, (CK): 200.000đ, Tran Thanh Hai (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 200.000đ, P.Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Tam HCCG 22-68 (28-10): Bạn đọc (Quận 10): 500.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Quận 8): 1.000.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Pham Nguyen Anh Kiet (CK): 100.000đ, Le Pham Thuy Trang (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60769  (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Mr.  Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 21632 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 55284 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…91429 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Huynh Ngoc Can (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Minh Hieu (CK): 4.000.000đ, Cô Chi P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 49119 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ,  cụ ông Tran Van Quang (CK): 1.000.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77987 (CK): 300.000đ, Mach Duc Minh (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Le Xa (CK): 300.000đ, Truyen (CK): 100.000đ, Tran Kim Oanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Bùi Như Phấn HCCG 22-67 (25-10): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Gia đình Trần Văn Ái (SA 5108, Australia): 500.000đ, Cô Hảo (Quận 3): 500.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Quận 8): 1.000.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Phan Thị Thu Hà (ĐH Kinh tế TPHCM): 1.500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 50.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 83167 (CK): 100.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ, Cô Chi P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Truyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh (CK): 200.000đ.

 Giúp Bà Nguyễn Thị Hường HCCG 22-66 (21-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Phan Thị Thu Hà (ĐH Kinh tế TPHCM): 1.500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 50.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ, Cô Chi P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Nguyen Dinh Chinh (CK): 300.000đ, Truyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 68895 (CK): 500.000đ.

Giúp ông Lương Chánh HCCG 22-65 (18-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Tăng Văn Thông (Quận 4): 500.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Phan Thị Thu Hà (ĐH Kinh tế TPHCM): 1.500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Ho Ngoc Ha - P. 10, Q.GV (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 50.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ, Cô Chi P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Truyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 68895 (CK): 500.000đ.

Giúp cháu Lê Nguyễn Thị Trang HCCG 22-64 (14-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Phan Thị Thu Hà (ĐH Kinh tế TPHCM): 1.500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ, Cô Chi P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Truyen (CK): 100.000đ.

Giúp bác sĩ Nguyễn Thế Trường HCCG 22-63 (11-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Quận 1): 200.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Ho Ngoc Ha - P. 10, Q.GV (CK): 500.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ.

Giúp ông Nguyễn Bảo Nhuận HCCG 22-62 (07-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Gia đình Trần Văn Ái (SA 5108, Australia): 500.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ.

Giúp bé Đặng Gia Huy HCCG 22-61 (27-9): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ.

Giúp gđ. Bà Huỳnh Thị Hoa  HCCG 22-60 (23-9): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ.

Giúp gđ. Ông Trần Ngọc Nhựng  HCCG 22-59 (20-9): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Gia đình Trần Văn Ái (SA 5108, Australia): 500.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ.

Giúp gđ. Ông Nguyễn văn Huệ  HCCG 22-58 (16-9): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Hàn Du HCCG 22-57 (13-9): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Gia đình Trần Văn Ái (SA 5108, Australia): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P. 10, Q.GV (CK): 500.000đ, Do Thi Dung (CK): 30.000đ.

Giúp anh Trần Kim Lâu HCCG 22-56 (9-9): Gia đình Trần Văn Ái (SA 5108, Australia): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Hoạt HCCG 22-55 (6-9): Gia đình Trần Văn Ái (SA 5108, Australia): 500.000đ.

Giúp sinh viên Nguyễn Đoàn Lan Anh HCCG 22-54 (23-8): Ho Ngoc Ha - P. 10, Q.GV (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bé Gà (Q.Bình Thạnh): 300.000đ, Nguyen Thi Ngoc Nga (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 28818 (CK): 10.000đ, Tran Thi Phuong Anh (CK): 300.000đ, Trinh (CK): 1.100.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 300.000đ, Thuy HD (CK): 170.500đ.

Giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: Họa sĩ Cam Ly (Florida): 3.000.000đ, Nghiêm Thị Bé (Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 45288 (CK): 12.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 3.300.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 6.700.000đ, Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ, Tran kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX- TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Giúp bếp ăn từ thiện Bảo Hòa bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ. 

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Ước gì gánh được nỗi đau của con!

Là con trai út trong nhà, mặc dù rất ham học nhưng em Lý Trung Quang (ảnh, 18 tuổi, ở thôn 6, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm kiếm tiền phụ bố lo chữa bệnh cho mẹ.

Bạn đọc tiếp sức