Bảng vàng Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ 26-4 đến 09-5-2019)

SGGPO

Từ ngày 26-4 đến ngày 09-5-2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Bá Khang (21-2): Trần Kim Bình (CK): 2.000.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp bé Phan Quang Long (25-2): bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Văn Miên (28-3): Anh Hùng (CK): 200.000đ,

Giúp bà Nguyễn Thị Út (01-4): Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Ngô Hoàng Hải (04-4): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, cháu Thức Lễ (CK): 500.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 300.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Thùy Tiên (08-4): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 300.000đ.

Giúp Đỗ Thị Trúc Ly (11-4): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Dương Tấn Phát (CK): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, cháu Thức Lễ (CK): 500.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 300.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Dung (15-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ,  Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ,

Giúp bà Lê Thị Chạn (18-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 300.000đ.

Giúp Thầy Ngô Văn Cúc (22-4): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Anh Tiến (Q.4): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ,  Bạn đọc (Q.10): 4.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, Ông Hoàng Văn Phú, Q10 (CK): 5.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, cháu Thức Lễ (CK): 500.000đ, Nguyễn Châu Mỹ Văn (CK): 100.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lai (25-4): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Trần Quế Liên (Phạm Ngọc Thạch, Q.3): 200.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Anh Tiến (Q.4): 300.000đ, Cụ Diệu Nguyên (Q.4): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Nguyễn Thủy Xuân Thanh (CK): 700.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, Nguyễn Hữu Tuấn (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ... 62528 (CK): 100.000đ, Ông Hoàng Văn Phú, Q10 (CK): 5.000.000đ, Nguyễn Huy Hoàng (CK): 500.000đ, Nguyên Lê Thảo Nguyên (CK): 500.000đ, Trương Hoàng Thanh Phương (CK): 300.000đ, Lương Đức Đề (CK) 250.000đ, Cô Chi (CK): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Lê Thu Thảo-Võ Thị Hồng Mai, Q. Thủ Đức (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Kiều Phú Thiện (29-4): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 79011 (CK): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Hoa (02-5): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, bà Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q.10): 500.000Đ, Bạn đọc: 250.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, anh Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 250.000đ, bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Đặng Thị Đạt (Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10): 1.000.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P.5, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Lương Đức Đề (CK) 250.000đ, Trần Thị Thiên Trang (CK): 300.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bác Kỳ, Q.7 (CK): 2.700.000đ.

Giúp bé Đào Khánh Băng (06-5): Bạn đọc (Q. 5): 200.000đ, bà Phan Thị Khiết (Chung cư 1A 1B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Chú Định (Q.1): 500.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P.5, Q. Gò Vấp): 300.000đ, Hợp tác xã số 3: 500.000đ, Hợp tác xã số 4: 500.000đ, Tôn Hữu Cảnh (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Tuấn Anh (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 100.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P.7, Q. 5): 300.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương mại Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 3.000.000đ, SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Ông Phùng Văn Ngọc (Trần Hưng Đạo, P. Cầu ông Lãnh, Q. 1): 500.000đ, bé Bảo Minh và Bảo Tiên (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 88061 (CK): 1.000.000đ, G.đình BS. Lê Thân (CK): 3.000.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Diễm Trang (CK): 300.000đ, Trần Thị Nga (CK): 500.000đ, Phạm Kiều Loan (CK): 100.000đ, anh Tân, 576 Hậu Giang P.12, Q.6 (CK): 300.000đ, Nguyễn Châu Mỹ Văn (CK): 100.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 300.000đ, Châu Thanh Phú (CK): 1.000.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Ngọc Phương (09-5): Ông Phùng Văn Ngọc (Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1): 500.000đ, Đào Thị Thu Hai + Tôn Bá Cảnh (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Chú Định (Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Bích (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 36979 (CK): 100.000đ.

Ủng Hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (CK): 30.000.000đ, Bệnh viện Từ Dũ: 30.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (Q.10): 2.000.000đ, Nguyễn Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, bà Đặng Thị Tâm (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10003 (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ người già neo đơn TPHCM:Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương mại Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ học sinh nghèo hiếu học: Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương mại Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Bạn đọc (Q.10): 3.000.000đ.

Bếp ăn Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương mại Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ.

Giúp bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh Nhi bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.   

Giúp Bếp ăn người già neo đơn TP. HCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp xây nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Thanh Sang (ấp Văn Sáu, Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng): bà Huỳnh Ngọc Bích (Đào Duy Từ, P. 5, Q. 10): 10.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Nhà nghèo, con bệnh ung thư máu

Năm nay 13 tuổi nhưng Bùi Quỳnh Hân (thôn Hòa Tân, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã có hơn 5 năm chống chọi với bệnh ung thư máu. Mỗi đợt truyền hóa chất là em vật vã đau đớn bởi tác dụng phụ của thuốc. 

Bạn đọc tiếp sức