Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 10 đến 16-8-2022)

Từ ngày 10 đến ngày 16-8-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Thị Kim Hiền HCCG 22-53 (16-8): Chị Mai Thảo (Báo SGPP): 500.000đ, Bạn đọc TK số…2586 (CK): 40.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 3406 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 1011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…7276 (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 3.000.000đ. 

Giúp anh Trần Thanh Sơn HCCG 22-52 (12-8): Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Nguyễn Thanh Nam (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 4721(CK): 2.000.000đ, Le Thuong Ngoc Thach (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 4429 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, P. Bang P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…0001 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…7276 (CK): 50.000đ, Mach Duc Minh (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số…8256 (CK): 300.000đ,  Ho Van Xuong (CK): 1.00000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ,  Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ.  

Giúp bà Vương Thị Tuấn HCCG 22-51 (09-8): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3): 500.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Nguyễn Thanh Nam (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…2899 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Mr Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ,  Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…8256 (CK): 300.000đ,  Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Tu (CK): 1.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ. 

Giúp gđ chị Phan Thị Huệ HCCG 22-50 (05-8): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ. 

Giúp gđ anh Lê Hoàng Long HCCG 22-49 (02-8): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thanh Nam (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ. 

Giúp bà Lê Thị Quí HCCG 22-48 (29-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ. 

Giúp em Trần Hoài Phi HCCG 22-47 (22-7): Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 100.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…5011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ. 

Giúp gđ chị Bùi Thị Cúc HCCG 22-46 (19-7): Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ. 

Giúp gđ anh Nguyễn Văn Lương HCCG 22-45 (16-7): Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ,Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ. 

Giúp gđ ông Nguyễn Văn Kiện HCCG 22-44 (12-7): Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ. 

Giúp bé Kim Thiên Ân HCCG 22-43 (08-7): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ. 

Giúp chị Nguyễn Thị Lụa HCCG 22-42 (05-7): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ. 

Giúp chị Lê Thị Xuân HCCG 22-41 (01-7): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ. 

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Phan Thị Tình HCCG 22-39 (23-6): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ. 

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Le Duy Hoang (CK): 100.000đ. 

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Phan Thi Hai Anh (CK): 1.000.000đ.  

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Bà Vũ Thị Tịnh (Nguyễn Trãi, Q. 1, TPHCM): 600.000đ, Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ.

Ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

PV

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Nhà nghèo, con 3 tuổi bị ung thư

Giữa lúc chị Trương Thị Phương Chi (ở ấp 3, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) mang thai con thứ ba sắp đến ngày sinh nở, thì gia đình nhận hung tin con thứ hai của chị là bé Đặng Gia Huy (ảnh, 3 tuổi) mắc bệnh ung thư (bướu nguyên bào thần kinh sau phúc mạc).

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).
" />