Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 11 đến ngày 17-5-2022)

SGGPO
Từ ngày 11 đến ngày 17-5-2022, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:
Giúp bé Lê Thị Như Ý HCCG 22-30 (17-5): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 52929 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 14066 (CK): 200.000đ, Tam Luong + To Thi Phan (CK): 500.000đ, Vo Anh Hoang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…05369 (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Ngo Thi Viet Hoa (CK): 500.000đ, Ton Nu Tuong Linh (CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 16028 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 37727 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Xuan Phuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31729 (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 2.200.000đ.

Giúp chị Lâm Thị Diệu Hiền HCCG 22-29 (13-5): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Phát Tường (Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp): 3.000.000đ, Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Lê Trí (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Cô Hải (Bắc Hải, P.6, Q. Tân Bình): 1.000.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 99999 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18288 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31501 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 06789 (CK): 790.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vien Vi An (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, ACH Phan Thi Huu Thang (CK): 150.000đ, P. Bằng+P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số…23663 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11029 (CK): 250.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số.. 11367 (CK): 300.000đ, Duong Thi Ngoc Nu (CK): 2.000.000đ, Nguyen Van Hiep (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Mai Anh Thy (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Trang (CK): 100.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp bé Đinh Bảo Hân HCCG 22-28 (10-5): Bạn đọc (Q.3): 500.000đ, Bảo Minh (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Phương Dung (Bình Dương): 500.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Bùi Thị Liên (P.17, Q. Gò Vấp): 500.000đ, Nghĩa Nam (Q.): 200.000đ, Bà Lại Thị Mỹ (Q.1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 18288 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 06605 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 95555 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 42501 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 47746 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …28929 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 71225 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 85528 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09913 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số … 39009 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 94107 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số … 24819 (CK): 50.000đ, Hoang Thu Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 37340(CK): 200.000đ, Nguyen Van Hiep (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 100.000đ, Duong Huynh Nam Anh (CK): 100.000đ,  Duong Hong Nhat Linh (CK): 100.000đ, Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Do Thi Tuyet Ngan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Kieu Phi Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tiet Do Dong Giao (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Phương Uyên HCCG 22-27 (06-5): Phương Dung (Bình Dương): 500.000đ, bà Lại Thị Mỹ (Q.1): 500.000đ, Vũ Thị Đậm (Phạm Huy Thông, P.6, Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Cô Hải (Bắc Hải, P.6, Q. Tân Bình): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Duong Hong Son (CK): 150.000đ, Nguyen Quoc Trung (CK): 100.000đ, Tiet Do Dong Giao (CK): 2.000.000đ.

Giúp bà Huỳnh Túy Hoa HCCG 22-26 (03-5): Tâm Thiện (P.8, Q.3): 500.000đ, bà Lại Thị Mỹ (Q.1): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 04743 (CK): 200.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Tiet Do Dong Giao (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Phùng Ngọc Sơn HCCG 22-25 (29-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ.

Giúp bé Trương Phú Thiện HCCG 22-24 (26-4): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Cô Hải (Bắc Hải, P.6, Q. Tân Bình): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Ngọc Giang HCCG 20-23 (19-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Nhỏ HCCG 22-22 (12-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ,  Gia đình kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc (Q.10): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 16853 (CK): 200.000đ, bạn đọc (CK): 30.000đ, Nguyen Huu Kien (CK): 50.000đ, Hoang The Tai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 85595 (CK): 100.000đ, Pham Thuy Duy (CK): 10.000đ, VH (CK): 10.000đ, Nguyen Huu Phai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Xoan (CK): 1.000.000đ,  Ngo Thi Kim Tuyen (CK): 150.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà từ thiện tại Đắk Nông ngày 28-5 của báo SGGP: Bạn đọc TK số… 13011 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Tôn tạo Lăng Bác Hồ (Ba Đình, Hà Nội): Gia đình kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc Da cam: Gia đình kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 02812 (CK): 150.000đ.

Ủng hộ bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: bạn đọc TK số… 02812 (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bé 3 tuổi bị ung thư ổ bụng

Mới 3 tuổi nhưng bé Nguyễn Thị Kim Hiền, sinh năm 2019, con anh Nguyễn Thanh Tân và chị Nguyễn Thị Thảo (ở ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã chịu nhiều đau đớn khi mang trong người căn bệnh ung thư mô mềm ổ bụng. 

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).
" />